Energiaturg viis läbi suuremahulise elektrihanke

Energiaturg viis aastateks 2019–2020 läbi suuremahulise elektrihanke, kuhu oli koondatud üle 80 ettevõtte kogumahuga 140 GWh elektritarbimist aastas.

Hange oli jaotatud 15 erinevasse hinnagruppi, mis olid koostatud vastavalt tarbimise iseloomule. Mastaabiefekti saavutamiseks olid sarnased ettevõtted grupeeritud samadesse hangetesse.

“Kuna viimasest hankest oli kolm aastat möödas, siis eeldasime, et müüjate kulubaas on inflatsiooni võrragi vähemalt tõusnud, aga tänu professionaalsele analüüsile saime paremad tulemused kui möödunud korral. Jäime seega väga rahule,” märkis Energiaturg.ee tegevjuht Pirmin Tamm.

Tamme sõnul on kavas portfelli hinnad fikseerida suuremas osas kevadel. “Jälgime turgusid igapäevaselt ja sellest lähtuvalt oleme pidanud turuolukorda kalliks, mistõttu oleme olnud ootel,” märkis Tamm.

Tulevikutehing on elektri baashind Nasdaq Börsil, arvestamata kõiki muid lisanduvaid kulusid. Keskeltläbi võib keskmine ettevõte lisada baashinnale ca 4 €/MWh, millest kujuneb hinnanguline lõpphind.