Uudised kategoorias "Energiaturu avanemine"

Elektriturg on veel lapsekingades

08.07.2013
Moonika Kukke Energiaturg.ee tegevjuht Elektriturg on avatud olnud täpselt pool aastat, mis on piisav aeg, et analüüsida turu seniseid arenguid ja efektiivsemaks toimimiseks tõsta esile kitsaskohti. Esmalt on kõigile muidugi huvipakkuv, milline elektriostu viis on seni olnud kõige odavam. Avatud elektriturul on börsipakett olnud avalike hinnakirjade järgi viis protsenti soodsam kui fikseeritud hinnaga pakett ja üldteenuse […]

Mille vastu tundsid elektrituru avanemisel huvi väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (SMEd)?

24.01.2013
Mille vastu näitasid elektrituru avanemise eel huvi üles SME-d? Kui me avasime 8. oktoobril 2012 Eesti esimese elektripakettide hinnavõrdlusportaali Energiaturg.ee, oli oma elektripaketid avalikustanud 2 elektrimüüjat (Eesti Energia, 220 Energia), kellele järgnesid peagi ka teised elektrimüüjad (Elektrum Eesti, Imatra Elekter, VKG Elektrivõrgud, Eesti Gaas, Elektrimüügi AS). Kohe alguses oli selge, et elektrimüüjate avalike hinnakirjade hinnapaketid […]

Kuidas elektrimüüjat valida ja vahetada?

02.10.2012
Esimesed avatud turu elektripaketid on avalikkuse ette toodud ja nii ajakirjanduses kui sõpraderingis arutletakse, kui suureks kujuneb elektriarve järgmisest aastast. Palju küsitakse üksteiselt ka selle kohta, milliselt elektrimüüjalt kavatseb keegi järgmisest aastast elektrit osta ja mida selleks teha tuleb. Seetõttu on päris õige aeg rääkida lähemalt, mida elektrimüüja vahetamine ja valimine endast kujutab ning millele […]

Mis elektritarbija jaoks seoses elektrituru avanemisega muutub?

21.09.2012
Riigikogu võttis 6. juunil vastu elektrituruseaduse muudatused, mis toovad tarbijatele kaasa mitmeid olulisi muudatusi. Esimese põhimõttelise muudatusena näeb äsja vastuvõetud seadus ette elektrituru avanemise kõigile tarbijatele. Kui täna ostavad avatud turult elektrit üksnes need tarbijad, kelle tarbimiskohas tarbiti eelmisel kalendriaastal üle 2 GWh elektrienergiat, siis 1. jaanuarist 2013 mahulist piirangut enam avatud turult elektrienergia ostmiseks […]

Kuidas muuta energiasäästu tarbijate huve teenivaks ärivõimaluseks?

21.09.2012
Kõige odavam energia on see, mille me tarbimata jätame. Selle lihtsa tõega ei ole aga midagi peale hakata, kui vajalikku raha, mida energiasäästumeetmetesse investeerida, ei ole või siis pole piisavalt teavet, oskusi ega aega, et energiasäästuvõimalustest käegakatsutava energiakulude kokkuhoiuni jõuda. Meie kliimas ei tule enamuses ajast kõne alla ka pimedas ja külmas istumine. Energiasäästu meetmete […]

Kes tahab saada elektri müüjaks?

21.09.2012
Eesti elektrimajanduse arengukavas aastaks 2018 on üheks eesmärgiks seatud Eestis asuvatele tarbijatele põhjendatud hinnaga elektrivarustuse tagamine. Selle eesmärgi täitmist mõõdetakse arengukava kohaselt kahe indikaatoriga: elektrituru avamine – 2009. aastal 35% ja 2013. aastal 100%; domineeriva elektri müüja turuosa vähendamine – ühegi elektri müüja turuosa ühtses turu piirkonnas ei tohi aastaks 2018 ületa 40%. Esimese näitaja osas on […]