Optimeerime Sinu elektrihindu
ja hajutame riske

Oleme edastanud turge juba üle 10 aasta!

Avatud elektriturul tegutseb aktiivselt üle 10 elektrimüüja, igaüks oma strateegiaga. See on Sinu võimalus säästa oma raha, aega ja närve – oleme igapäevaselt kursis turul toimuvaga ja aitame Sul saavutada parima elektrihinna, töötades välja personaalse ostustrateegia vastavalt Sinu ettevõtte tarbimisprofiilile ja huvidele.

Aitame täna üle 100 GWh kogumahuga ettevõtetel säästa elektrikuludelt 10-20%. Energiakriisi ajal 2022 aastal maksid Energiaturu kliendid üle 2x vähem kui elektribörsil oleval kliendid! Elektrihindu mõjutavad enim lepingu sõlmimise hetk, tarbimisprofiil ja -maht ning lepingu perioodi kestvus. Omame järjepidevat ülevaadet elektri börsi- ja tuletistehingute hindadest, hüdroreservuaaride tasemest, Sinu elektrihinda mõjutavatest ilmaennustustest, toorme- ja saastekvootide hindadest, tootmisvõimsustest ja piiriüleste elektrikaablite remonditöödest.  Jälgime igapäevaselt turul toimuvat ja optimeerime kõiki olulisi tegureid Sinu parima elektrihinna saavutamiseks.

Meist on suurim kasu kindlasti kuni 2 GWh klientide puhul, kus võit saavutatakse just oskusliku grupeerimise ja ajastamise näol.

Teenuse sisu

  • Jälgime tulevikutehingute hindasid ja neid mõjutavaid tegureid ning sõlmime finantslepinguid elektribörsidel
  • Optimeerime riske ja hajutame elektrihindade fikseerimised pikema perioodi peale ositi
  • Fikseerime elektrihinda pidevalt jooksvalt tulevikku perioodidele, mis parasjagu soodsad on
  • Võimalusel grupeerime sarnaste tarbimisprofiilidega ettevõtted eesmärgiga saavutada mastaabiefekti kaudu soodsam hind

100+ GWh

Meie hallatav portfell

17 GWh

Suurima mahuga klient

10 %

Soodsam hind turu keskmisest

100+

Erinevat klienti

1

Grupeerime oma portfelli ettevõtteid parema tulemuse saavutamiseks sarnaste tarbimisprofiilidega gruppideks ning valime elektrimüüja, kelle läbi teha finantstehinguid elektribörsidel

2

Jälgime elektribörse ja neid mõjutavaid tegureid, et soodsatel ajahetkedel osade kaupa Sinu elektrihind fikseerida, mille läbi hajutame riske ning kõrvaldame hinnatipud (fikseerime hinnad kuni viies jaos, kuni kaks aastat ette)

3

Sinu elektrileping hakkab kokkulepitud kuupäevast kehtima ning edaspidi ei pea Sina muretsema, kas leping on sõlmitud ja hind õiglane, kuna Meie hoolitseme Sinu eest jooksvalt.

Meie pikemaajaliste Klientide lood läbi aegade erinevate tarbimisprofiilide lõikes:

Hea koostööpartner!

Aitame Sul välja töötada personaalse ostustrateegia vastavalt Sinu ettevõtte tarbimisprofiilile ja huvidele ning säästa sellega Sinu raha, aega ja närve.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

  • Rahaline võit tänu soodsamale elektrimüüjale, hindade fikseerimisele soodsatel ajahetkedel ja võimalusel grupiostule
  • Aja- ja närvikulu võit – ettevõte saab keskenduda oma põhitegevusele
  • Sinu usaldusväärne partner – jälgime igapäevaselt turul toimuvat ja hoiame Sinu elektrikulud kontrolli all