Leiame lahendused võrgukulude optimeerimiseks

Meie kliendid on saavutanud kuni 45% hinnavõidu võrgukuludelt.

Eesti turul tegutseb täna üle 30 võrguettevõtja, kelle seast aitame leida just Sinu ettevõttele parima lahenduse ja koos kaasfinantseeringutega võrguteenuse eest makstavat tasu oluliselt vähendada. Senistes koostöödes oleme aidanud klientidel säästa võrgukuludelt kuni 45%.

Näiteks Eesti suurima jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi hinnakiri pakub rohkelt optimeerimise võimalusi, alustades mõõtepunktide arvust ja liitumise asukohast ning lõpetades peakaitsme suurusega. Kokkuhoiu võimalusi oleme seni tuvastanud alates võrgupaketist kuni võrgu ümberehituseni välja. Oleme tänaseks koguinvesteeringuga üle 3 miljoni euro ehitanud ja projekteerinud üle 30 MW elektriliitumisi, mida läbib iga-aastaselt vähemalt 55 GWh elektrienergiat.

Teenuse sisu

Võrgukulude kokkuhoiu analüüsist kuni toimivate võrguühenduste ülesehitamiseni koos kaasfinantseerimisega.

10,4 MW

Suurim hallatav elektriliitumine

Rohkem kui 100 000 EUR aastas

Suurim kliendi hinnavõit võrgukuludelt

3+ mln EUR

Investeering elektriliitumiste projekteerimisse ja ehitusse

30+ MW

Elektriliitumiste kogumaht

Hea koostööpartner!

Sinu säästuvõimalus sõltub ettevõtte tarbimise iseloomust, konkreetsest asukohast ja olemasolevast võrguühendusest. Kui Sinu võrguarve suurus on vähemalt 5000 eurot kuus, siis võta meiega ühendust ning leiame koos Sinu ettevõttele toimiva lahenduse ja aitame need ka parimal moel ellu viia!

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasu

 • Rahaline võit väiksemalt võrguarvelt
 • Suurem varustuskindlus
 • Kaasinvesteeringud võrguühenduste ümberehitamiseks
 • Tasuta peakaitsme või läbilaskevõime suurendamine

Uutele elektrivõrguga liitujatele pakume võimalusel tasuta liitumisvõimalust või kaasfinantseerimist. Kui Sinu ettevõtte uus elektriliitumine on juba valmis ehitatud, oleme nõus selle ära ostma, et Sinu rahalised vahendid vabaneksid ja saaksid investeerida selle oma ettevõtte kasvu.

Hea koostööpartner!

Sinu säästuvõimalus sõltub ettevõtte tarbimise iseloomust, konkreetsest asukohast ja olemasolevast võrguühendusest. Kui Sinu võrguarve suurus on vähemalt 5000 eurot kuus, siis võta meiega ühendust ning leiame koos Sinu ettevõttele toimiva lahenduse ja aitame need ka parimal moel ellu viia!

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasu

 • Rahaline võit väiksemalt võrguarvelt
 • Suurem varustuskindlus
 • Kaasinvesteeringud võrguühenduste ümberehitamiseks
 • Tasuta peakaitsme või läbilaskevõime suurendamine

Analüüsime parimaid võimalikke lahendusi Sinu ettevõtte võrgukulude optimeerimiseks ja  märkimisväärse hinnavõidu korral finantseerime Sinu võrguühenduste ümberehitust (projekti teostus, seadmete tellimine, paigaldamine ja pingestamine).

 • Olemasoleva projekti ümberehitus. Kui Sinu võrguühenduse ümberehitus võimaldab olulist kulude kokkuhoidu, siis ehitame omafinantseeringuga objekti elektriliitumise ümber ja võimaldame soodsamaid tariife.
 • Alajaama ümberpaigutus. Aitame omafinantseeringuga kolida Sinu alajaama vajalikku asukohta, ehitame ümber Sinu võrguliitumise ja pakume võrguteenust kokkuleppeliste hindadega.
 • Võrguühenduste ehitustööd, ümberpaigutused. Teostame ka väiksemaid projekteerimis- ja ehitustöid, nt liitumiste paigaldused, kaabli rajamine, õhukaabli maa alla viimine.

Hea koostööpartner!

Sinu säästuvõimalus sõltub ettevõtte tarbimise iseloomust, konkreetsest asukohast ja olemasolevast võrguühendusest. Kui Sinu võrguarve suurus on vähemalt 5000 eurot kuus, siis võta meiega ühendust ning leiame koos Sinu ettevõttele toimiva lahenduse ja aitame need ka parimal moel ellu viia!

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasu

 • Rahaline võit väiksemalt võrguarvelt
 • Suurem varustuskindlus
 • Kaasinvesteeringud võrguühenduste ümberehitamiseks
 • Tasuta peakaitsme või läbilaskevõime suurendamine

Kas oled oma ettevõtte tootmisvõimsust suurendamas?
Kas tahaksid, et Sinu võrguühenduse läbilaskevõime oleks suurem ja varustuskindlus parem?

Pakume Sulle võimalust tasuta või kaasfinantseerimisega võrguühenduse läbilaskevõime ja peakaitsme võimsuse suurendamiseks. Võta meiega ühendust ja leiame majanduslikult kõige otstarbekama lahenduse.

Hea koostööpartner!

Sinu säästuvõimalus sõltub ettevõtte tarbimise iseloomust, konkreetsest asukohast ja olemasolevast võrguühendusest. Kui Sinu võrguarve suurus on vähemalt 5000 eurot kuus, siis võta meiega ühendust ning leiame koos Sinu ettevõttele toimiva lahenduse ja aitame need ka parimal moel ellu viia!

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasu

 • Rahaline võit väiksemalt võrguarvelt
 • Suurem varustuskindlus
 • Kaasinvesteeringud võrguühenduste ümberehitamiseks
 • Tasuta peakaitsme või läbilaskevõime suurendamine