Päikesenergia

Sinu tulevikuinvesteering

Sa oled kindlasti mõelnud, kas see investeering on tõesti Eesti kliimatingimustes tasuv?

Päikesekiirguse hulk Eestis on peaaegu sama nagu Kesk-Euroopas, kus päikeseenergia lahendusi kasutatakse aina rohkem. Valikut toetavad ka meie kliima madalamad õhutemperatuurid ja suur sademete hulk, kuna vihmahood hoiavad paneelide pinnad puhtana ja jahedamates tingimustes on nende tootlikkus suurem. Meie aastatepikkune kogemus ka suurtarbijate energiasüsteemide haldamisel on näidanud, et investeeringu tasuvus avaldub eelkõige jätkusuutlikkuses ja Sinu võimaluses fikseerida oma energiakulud mitmeteks aastateks.

Sinu hinnavõidu küsimus seisneb pigem selles, milline päikeseenergia lahendus ja paigaldus toimib just Sinu majapidamise jaoks kõige kasumlikumalt – olemegi siin selleks, et Sind selles parimal moel aidata. See tähendab, et oleme Sinuga kogu protsessi kaasas: nõustame parimate valikute leidmisel, töötame välja parimad paigalduslahendused ja teostame need koos mikrotootja liitumisprotsessidega. Kui otsustad ülejääva energia ka võrku müüa, siis abistame Sind ka taastuvenergiatoetuste taotlemisel.

Päikeseenergia eelised

 • Majanduslikult tasuv investeering
 • Stabiilselt madalad hoolduskulud
 • Päikese kui energiaallika ammendamatus
 • Keskkonnahoid
 • Päikesepaneelide paigaldamine ja seadistamine on lihtne
 • Puuduvad jooksvad kulutused energiatootmisele

Teenuse sisu

Aitame leida just Sinu majapidamisele kõige paremini toimiva päikeseenergia lahenduse alates standardsetest võimalustest kuni personaalsete terviklahendusteni välja. Selleks, et tagada Sinu investeeringu majanduslik tasuvus, analüüsime, kas majapidamisele on mõistlikum paigaldada päikesekollektorid kütte ja tarbevee soojendamiseks või paneelid elektrivajaduste täitmiseks. Samuti selgitame välja, kas tasuvam on müüa tarbimata kogus elektrivõrku või optimeerida süsteem vastavalt Sinu tarbimisharjumustele.

Hea tulevane päikeseenergia kasutaja!

Tahame aidata Sul leida lahendused, mis tagaksid Sinu investeeringu tasuvuse ka aastate pärast. Päikeseenergia kasutamine on suurepärane võimalus kulude vähendamiseks ja elektrihindade kõikumistest sõltumatuse saavutamiseks. Seda kõike olukorras, kus fossiilsetest kütustest toodetud elektrienergia aina kallineb.

Edasiviivaid otsuseid!

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Majanduslikult tasuv investeering
 • Stabiilselt madalad hoolduskulud
 • Pikaealine tehnoloogia
 • Keskkonnahoid
 • Puuduvad jooksvad kulutused kütusele