Rohkem kui 50% Eestimaa pinnast on kaetud metsaga, mis tähendab, et hakkepuit on üheks kättesaadavamaks taastuvenergia allikaks.  Puiduhakkega tootmisjaama rajamine tagab Sinu ettevõtte jaoks odava hinnaga energia tarnekindluse ja sõltumatuse üha kallinevatest elektrihindadest. Tänaste hindade juures võimaldab koostootmisjaam võrgust ostetavaga võrreldes säästa energiakuludelt kuni 70%.

Teenuse sisu

Terviklik koostöölahendus projekteerimisest kuni taastuvenergia toetuse saamiseni. Analüüsime võimalusi lähtuvalt Sinu ettevõtte huvidest, leiame kasumlikult toimiva tehnoloogia ja aitame selle ka parimal moel paigaldada, et tagada Sinu investeeringu pikaajaline tasuvus.

Hea koostööpartner!

Oleme siin selleks, et aidata leida Sinu ettevõtte tarbimisvajadustele ja huvidele vastav tehnoloogia iseseisvaks elektri tootmiseks ja tagada kontroll oma energiakulude üle.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

  • Majanduslikult tasuv investeering
  • Tarnekindlus ja stabiilselt madalad hoolduskulud
  • Pikaealine tehnoloogia
  • Sõltumatus energia turuhindadest