Sinu ettevõtte hinnavõit aastakümneteks

Aitame Sul leida terviklikud lahendused ise elektri tootmiseks olukorras, kus elektrihinnad aina kallinevad.

Päikeseenergia kasutamine on suurepärane võimalus kulude vähendamiseks ja elektrihindade kõikumistest sõltumatuse saavutamiseks. Seda kõike olukorras, kus fossiilsetest kütustest toodetud elektrienergia aina kallineb.

Päikesekiirguse hulk Eestis on peaaegu sama nagu Kesk-Euroopas, kus päikeseenergia lahendusi kasutatakse aina rohkem. Valikut toetavad ka meie kliima madalamad õhutemperatuurid ja suur sademete hulk, kuna vihmahood hoiavad paneelide pinnad puhtana ja jahedamates tingimustes on nende tootlikkus suurem. Meie aastatepikkune kogemus suurtarbijate energiasüsteemide haldamisel on näidanud, et investeeringu tasuvus avaldub eelkõige jätkusuutlikkuses ja Sinu võimaluses fikseerida oma energiakulud aastakümneteks.

Sinu hinnavõidu küsimus seisneb pigem selles, milline päikeseenergia lahendus ja paigaldus toimib just Sinu majapidamise jaoks kõige kasumlikumalt – olemegi siin selleks, et Sind selles parimal moel aidata. See tähendab, et oleme Sinuga kogu protsessi kaasas: nõustame parimate valikute leidmisel, töötame välja parimad paigalduslahendused ja teostame need koos mikrotootja liitumisprotsessidega. Kui otsustad ülejääva energia ka võrku müüa, siis abistame Sind ka taastuvenergiatoetuste taotlemisel.

Päikeseenergia kasutamine on hea investeering, kuna:

 • Päikeseenergia on tasuta, ammendamatu ja saadav kõikjal
 • Päikeseenergia on keskkonnasäästlik ja tootmine ei ole mürarikas
 • Tootes ise elektrienergiat, säästate ja külmutate hinnad aastakümneteks
 • Kvaliteetsete tootmissüsteemide potentsiaalne eluiga on üle 30 aasta

Teenuse sisu

Terviklik koostöölahendus projekteerimisest kuni taastuvenergia toetuse saamiseni. Analüüsime võimalusi lähtuvalt Sinu ettevõtte huvidest, leiame kasumlikult toimiva tehnoloogia ja aitame selle ka parimal moel paigaldada, et tagada Sinu investeeringu pikaajaline tasuvus.

Hea koostööpartner!

Aitame leida ammendamatu päikeseenergia kasutamiseks parimad lahendused nii, et Sinu investeering oleks tasuv ka aastate pärast!

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Majanduslikult tasuv investeering
 • Stabiilselt madalad hoolduskulud
 • Pikaealine tehnoloogia
 • Keskkonnahoid
 • Puuduvad jooksvad kulutused kütusele

Pakume kõrge efektiivsusega maagaasi baasil töötavaid lokaalseid soojus- ja elektrienergia koostootmislahendusi, mis senise kogemuse põhjal on võimaldanud ettevõtetel energiakuludelt kokku hoida kuni 35%. Tootmisjaama suurim kasu avaldub olukorras, kus Sinu ettevõtte soojustarbimine on võimalikult stabiilne.

Selleks, et tagada Sinu investeeringu pikaajaline tasuvus, analüüsime Sinu ettevõtte soojus- ja elektrienergia tarbimisprofiili ja liitumisi, projekteerime tehniliselt kõige ökonoomsema lahenduse ja teostame parimal moel paigalduse.

Teenuse sisu

Terviklik koostöölahendus projekteerimisest kuni taastuvenergia toetuse saamiseni. Analüüsime võimalusi lähtuvalt Sinu ettevõtte huvidest, leiame kasumlikult toimiva tehnoloogia ja aitame selle ka parimal moel paigaldada, et tagada Sinu investeeringu pikaajaline tasuvus.

Hea koostööpartner!

Oleme siin selleks, et aidata leida Sinu ettevõtte tarbimisvajadustele ja huvidele vastav tehnoloogia iseseisvaks elektri tootmiseks ja tagada kontroll oma energiakulude üle.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Majanduslikult tasuv investeering
 • Stabiilselt madalad hoolduskulud
 • Automaatne lahendus, kohalolu vajalik vaid hoolduse ajal
 • Seadmete kõrge kvaliteet, töökindlus ja vastupidavus

Rohkem kui 50% Eestimaa pinnast on kaetud metsaga, mis tähendab, et hakkepuit on üheks kättesaadavamaks taastuvenergia allikaks.  Puiduhakkega tootmisjaama rajamine tagab Sinu ettevõtte jaoks odava hinnaga energia tarnekindluse ja sõltumatuse üha kallinevatest elektrihindadest. Tänaste hindade juures võimaldab koostootmisjaam võrgust ostetavaga võrreldes säästa energiakuludelt kuni 70%.

Teenuse sisu

Terviklik koostöölahendus projekteerimisest kuni taastuvenergia toetuse saamiseni. Analüüsime võimalusi lähtuvalt Sinu ettevõtte huvidest, leiame kasumlikult toimiva tehnoloogia ja aitame selle ka parimal moel paigaldada, et tagada Sinu investeeringu pikaajaline tasuvus.

Hea koostööpartner!

Oleme siin selleks, et aidata leida Sinu ettevõtte tarbimisvajadustele ja huvidele vastav tehnoloogia iseseisvaks elektri tootmiseks ja tagada kontroll oma energiakulude üle.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Majanduslikult tasuv investeering
 • Tarnekindlus ja stabiilselt madalad hoolduskulud
 • Pikaealine tehnoloogia
 • Sõltumatus energia turuhindadest