LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on rahvusvaheliselt hinnatud sertifikaat, millega tunnustatakse hooneid, mille projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid. Tänaseks on välja töötatud kümneid erinevaid LEEDi hindamissüsteeme, mis tagavad piisava paindlikkuse, et ka Sinu hallatavale kinnisvarale oleks energiatõhususe juhtimisel võimalik vastav serfikaat saada.

Tagame Sinu ettevõtte energiatõhususe majanduslikult otstarbeka ja jätkusuutliku juhtimise, et vähendada Sinu energiakulusid, tagada efektiivne toimimine ja tõsta Sinu kinnisvara väärtust.

LEED projektide eesmärk on:

 • võimaldada keskkonnasõbralikku töökoha transporti
 • suurendada ressursside tõhusat kasutust
 • vähendada energia- ja veekasutust
 • täiustada jäätmekäitlust
 • vähendada ehitustööde mõju keskkonnale
 • parandada mikrokliimat ja tööga rahulolu

Hea koostööpartner!

Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50% ja tahame aidata ka leida Sinu ettevõttele vajadustele vastava efektiivseima lahenduse.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Garanteeritud energiasääst
 • Kulude kokkuhoid
 • Kinnisvara väärtuse kasv
 • Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele
 • Ajakohane ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest