Tagame Sinu ettevõtte energiatõhususe majanduslikult otstarbeka ja jätkusuutliku juhtimise, võttes meie poolt väljapakutud energiatõhususmeetmete tulemuslikkuse saavutamiseks finantsriski.

Seda nimetatakse ESCO mudeliga koostööks, kus energiateenust pakkuv ettevõte (Energy Service Company) leiab energiaprojektile rahastusallika, andes garantii lubatud energiasäästule. See tähendab, et kaasfinantseerime Sinu energiatõhususe tagamise lahendusi ja kanname kahju, kui plaanitud mahus energiasäästu ei teki.

 

Hea koostööpartner!

Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50% ja tahame aidata ka leida Sinu ettevõttele vajadustele vastava efektiivseima lahenduse.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

  • Garanteeritud energiasääst
  • Kulude kokkuhoid
  • Kinnisvara väärtuse kasv
  • Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele
  • Ajakohane ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest