Oleme siin selleks, et aidata juhtida ja hallata Sinu ettevõtte energiamajandust kõige efektiivsemal ja kasumlikumal moel. Meie senine kogemus suurtarbijate turul on näidanud, kui palju on tegelikkuses võimalik tänu teadlikule energiajuhtimisele ja uuenduslikele tehnoloogiatele energiakulusid kokku hoida. Vaatame üle Sinu elektrisüsteemide toimimise ja tagame nende igapäevase haldamise.

  • Elektripaigaldiste ülevaatus
  • Elektripaigaldiste käit
  • Elektrikäit
  • Elektrikäidu korraldus ja teostus, sh alajaamade käit
  • Evakuatsioon, avariivalgustus

Hea koostööpartner!

Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50% ja tahame aidata ka leida Sinu ettevõttele vajadustele vastava efektiivseima lahenduse.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

  • Garanteeritud energiasääst
  • Kulude kokkuhoid
  • Kinnisvara väärtuse kasv
  • Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele
  • Ajakohane ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest