Energiakulud kontrolli alla

Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50%.

Energiahindade jätkuv kasv sunnib järjest enam tähelepanu pöörama energia optimaalsele kasutamisele. Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50% ja tahame aidata ka leida Sinu ettevõtte vajadustele vastava efektiivseima lahenduse.

Valmisehitatud hoonete puhul aitame energiakulusid vähendada, tõstes tehnosüsteemide töö efektiivsust ja sobitades ettevõtte tarbimisharjumusi olemasolevate energialahendustega. Planeeritavate hoonete puhul soovitame energiatõhususele tähelepanu pöörata juba ehituse varajases planeerimisfaasis, et leida kõige ökonoomsem lahendus ja kaasata kulude optimeerimisel kõiki tegureid, millest tulevikus sõltub hoone energiatarbimine.

Miks on energiatõhususe tagamine kasulik investeering?

 • Kinnisvara väärtuse kasv läbi energiamärgise tõusu
 • Kokkuhoid on investeering ettevõtte kasvu
 • Hoonesse rajatud energiasüsteemide töökindluse ja pika eluea tagamine

Teenuse sisu

Töötame välja Sinu jaoks mõeldud tervikliku energiasäästu lahenduse ja viime selle ellu, andes seejuures garantii saavutatavale energiasäästule. Kokkuleppel pakume ka energiatõhususe lahendusi, võttes enda kanda tehnilise teostuse ning finantseerimisega seotud kohustused ja riskid.

Hea koostööpartner!

Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50% ja tahame aidata ka leida Sinu ettevõttele vajadustele vastava efektiivseima lahenduse.

Edasiviivate kohtumisteni!

 

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Garanteeritud energiasääst
 • Kulude kokkuhoid
 • Kinnisvara väärtuse kasv
 • Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele
 • Ajakohane ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest

Tagame Sinu ettevõtte energiatõhususe majanduslikult otstarbeka ja jätkusuutliku juhtimise, vastutades Sinu kinnisvara tehnosüsteemide halduse ja hoolduse eest. Tagame tehnosüsteemide töökindluse ja efektiivseimal moel toimimise, luues Sinu äri edendamiseks vajaliku sisekliima nii kinnisvara omanikele kui ka üürnikele.

Hea koostööpartner!

Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50% ja tahame aidata ka leida Sinu ettevõttele vajadustele vastava efektiivseima lahenduse.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Garanteeritud energiasääst
 • Kulude kokkuhoid
 • Kinnisvara väärtuse kasv
 • Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele
 • Ajakohane ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest

Tagame Sinu ettevõtte energiatõhususe majanduslikult otstarbeka ja jätkusuutliku juhtimise, võttes meie poolt väljapakutud energiatõhususmeetmete tulemuslikkuse saavutamiseks finantsriski.

Seda nimetatakse ESCO mudeliga koostööks, kus energiateenust pakkuv ettevõte (Energy Service Company) leiab energiaprojektile rahastusallika, andes garantii lubatud energiasäästule. See tähendab, et kaasfinantseerime Sinu energiatõhususe tagamise lahendusi ja kanname kahju, kui plaanitud mahus energiasäästu ei teki.

 

Hea koostööpartner!

Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50% ja tahame aidata ka leida Sinu ettevõttele vajadustele vastava efektiivseima lahenduse.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Garanteeritud energiasääst
 • Kulude kokkuhoid
 • Kinnisvara väärtuse kasv
 • Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele
 • Ajakohane ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest

 

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on rahvusvaheliselt hinnatud sertifikaat, millega tunnustatakse hooneid, mille projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid. Tänaseks on välja töötatud kümneid erinevaid LEEDi hindamissüsteeme, mis tagavad piisava paindlikkuse, et ka Sinu hallatavale kinnisvarale oleks energiatõhususe juhtimisel võimalik vastav serfikaat saada.

Tagame Sinu ettevõtte energiatõhususe majanduslikult otstarbeka ja jätkusuutliku juhtimise, et vähendada Sinu energiakulusid, tagada efektiivne toimimine ja tõsta Sinu kinnisvara väärtust.

LEED projektide eesmärk on:

 • võimaldada keskkonnasõbralikku töökoha transporti
 • suurendada ressursside tõhusat kasutust
 • vähendada energia- ja veekasutust
 • täiustada jäätmekäitlust
 • vähendada ehitustööde mõju keskkonnale
 • parandada mikrokliimat ja tööga rahulolu

Hea koostööpartner!

Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50% ja tahame aidata ka leida Sinu ettevõttele vajadustele vastava efektiivseima lahenduse.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Garanteeritud energiasääst
 • Kulude kokkuhoid
 • Kinnisvara väärtuse kasv
 • Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele
 • Ajakohane ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest

Oleme siin selleks, et aidata juhtida ja hallata Sinu ettevõtte energiamajandust kõige efektiivsemal ja kasumlikumal moel. Meie senine kogemus suurtarbijate turul on näidanud, kui palju on tegelikkuses võimalik tänu teadlikule energiajuhtimisele ja uuenduslikele tehnoloogiatele energiakulusid kokku hoida. Vaatame üle Sinu elektrisüsteemide toimimise ja tagame nende igapäevase haldamise.

 • Elektripaigaldiste ülevaatus
 • Elektripaigaldiste käit
 • Elektrikäit
 • Elektrikäidu korraldus ja teostus, sh alajaamade käit
 • Evakuatsioon, avariivalgustus

Hea koostööpartner!

Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50% ja tahame aidata ka leida Sinu ettevõttele vajadustele vastava efektiivseima lahenduse.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Garanteeritud energiasääst
 • Kulude kokkuhoid
 • Kinnisvara väärtuse kasv
 • Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele
 • Ajakohane ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest

Aitame välja töötada Sinu ettevõtte vajadustele vastava energiasäästliku ja turvalise valgustussüsteemide lahenduse, selle parimal moel paigaldada ja tagada vajaliku järelhoolduse.  Tahame aidata juhtida ja hallata Sinu ettevõtte energiamajandust kõige efektiivsemal ja kasumlikumal moel.

Hea koostööpartner!

Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50% ja tahame aidata ka leida Sinu ettevõttele vajadustele vastava efektiivseima lahenduse.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Garanteeritud energiasääst
 • Kulude kokkuhoid
 • Kinnisvara väärtuse kasv
 • Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele
 • Ajakohane ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest

Pakume projektijuhtimise teenust nii kinnisvara omanikele kui ka haldajatele. Tahame aidata juhtida ja hallata Sinu ettevõtte energiamajandust kõige efektiivsemal ja kasumlikumal moel. Meie pikaajaline kogemus hoonete energiamajanduse juhtimisel ning üle 35 MW mahus elektriliitumiste projekteerimisel ja ehitamisel tagab kindlustunde Sinu projektide tulemuslikuks juhtimiseks.

Meid kannavad edasi julged otsused, eesmärgistatud tegutsemine ja järjekindlus – just sel moel tahame aidata ka Sinu suuri ideid parimal moel realiseerida.

Projektijuhtimise teenust pakume järgnevates valdkondades:

 • Elektriliitumine
 • Optimaalseima lokaalse tootmise arendamine
 • Energiatõhususe lahendused, sh valgustus jt.
 • Võrguühenduste ümberehitamine ja kolimine

Hea koostööpartner!

Oleme aidanud energiakasutuse tõhusama juhtimise kaudu optimeerida ettevõtete kulusid kuni 50% ja tahame aidata ka leida Sinu ettevõttele vajadustele vastava efektiivseima lahenduse.

Edasiviivate kohtumisteni!

Võta ühendust

Koostöö kasud

 • Garanteeritud energiasääst
 • Kulude kokkuhoid
 • Kinnisvara väärtuse kasv
 • Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele
 • Ajakohane ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest