Valitsus kiitis heaks eelnõu tubaka aktsiisimäära tõusu hajutamiseks

NB! Sama nii sise- kui ka majandusuudiste lindis. Täiendatud.
TALLINN, 25. september, BNS – Valitsus kiitis teisipäeval heaks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise eelnõu, mille järgi hajutatakse 2013. aastaks kavandatud sigarettide aktsiisimäära 10-protsendiline tõus kahele aastale, et vähendada määra tõusust tulenevat mõju salaturu kasvule.
Aktsiisi tõstetakse aastas kuus protsenti ehk kahe aasta peale kokku 12 protsenti, et saavutada 2014. aastal jõustuv alammäär Euroopa Liidus (EL), teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.
“Selle põhjendus on suhteliselt triviaalne: sellise sammuga edasi liikudes me täidame 2014. aastaks EL-i direktiiviga ette nähtud eesmärgi. See tähendab seda, et teised EL-i liikmesriigid ei saa siis rakendada Eesti tubakatoodetele mingisuguseid piiranguid riiki sissetoomisel,” selgitas peaminister Andrus Ansip valitsuse pressikonverentsil ajakirjanikele.
Tubakaaktsiisi määra tõusu jaotamise tulemusena laekub riigieelarvesse 2013. aastal aktsiisi hinnanguliselt 3,2 miljonit eurot vähem ja 2014. aastal 500 000 eurot rohkem.
Rahandusministeeriumis valminud seaduseelnõu seletuskirjast selgub, et sigarettide aktsiisimäära tõstmise tulemusena kasvab sigarettide eeldatav kaalutud keskmine hind 2013. aastal ligikaudu 5,9 protsenti, 2,56 eurolt 2,71 eurole, ja 2014. aastal 4,4 protsenti 2,83 eurole.
Sigarettidelt minimaalselt makstava aktsiisisumma tõstmise tulemusena peab tuleval aastal maksma sigarettidelt aktsiisi praegu kehtiva 1,6 euro asemel vähemalt 1,7 eurot pakilt ja 2014. aastal 1,8 eurot pakilt.
2011. aasta andmetel moodustas aktsiisimäär sigarettide kaalutud keskmisest hinnast 64,6 protsenti, paki hind oli 2,43 eurot ja aktsiis 1,57 eurot. Aastatel 2013 ja 2014 moodustab aktsiis sigarettide eeldatavast kaalutud keskmisest hinnast ligikaudu 66–67 protsenti. Aktsiisi osatähtsus sigarettide kaalutud keskmises hinnas vastab EL-i miinimumnõudele. Praegu peab aktsiis moodustama 57 protsenti sigarettide kaalutud keskmisest hinnast ning alates 2014. aastast 60 protsenti.
Eelnõu seletuskirja järgi on sigarettide aktsiisi alammäära saavutamine 2014. aastal Eesti jaoks otstarbekas, sest siis ei saaks teised liikmesriigid kehtestada reisija Eestist toodud sigarettidele maksuvaba piirangut kuni 300 sigaretti.
Tavakorras on reisijal lubatud tuua teisest liikmesriigist 800 sigaretti ilma neid sihtkohariigis maksustamata. Liikmesriikidel on lubatud piirata reisija toodud sigarette 300 sigaretile, kui sigarette tuuakse liikmesriikidest, kes ei rakenda alammäära 2014. aastast.
Sigarettide aktsiisi alammäära saavutamine ei peaks eelnõu koostajate hinnangul kaasa tooma täiendavaid riske salaturu kasvule, kuna alammäära saavutamisest on puudu vaid kaks eurot, võttes aluseks 2013. aastaks kavandatud määra kehtiva aktsiisiseaduse alusel, see on 88 eurot 1000 sigareti kohta.
Seaduse rakendamisega ei kaasne kulusid ning rakendamisega seoses ei ole praegu planeeritud uusi tegevusi nii riigi kui ka omavalitsuse tasandil, selgub eelnõu seletuskirjast. Riigieelarve kassapõhised tulud – tubakaaktsiis ja käibemaks, vähenevad 2013. aastal võrreldes 10-protsendise aktsiisitõusuga 3,8 miljoni euro võrra ja 2014. aastal suurenevad 600 000 euro võrra. Tulenevalt tavapärasest varude soetamisest aktsiisitõusule eelnevalt ulatub eelnõu mõju tekkepõhistele tuludele 2013. aastal pluss 4,2 miljoni ja 2014. aastal miinus 7,1 miljoni euroni.
Eelnõu seletuskirjas seisab, et Tubakatootjate Eesti Assotsiatsioon toetab 2013. aastaks kavandatud sigarettide aktsiisimäära tõusu vähendamist.
Aktsiisiseaduse muudatused jõustuvad 2013. aasta 1. jaanuaril ja 2014. aasta 1. jaanuaril.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektri hind. Talleta püsiviide.