Valitsus arutab erimärgistatud vedelkütuse kasutamise pikendamist

TALLINN, 4. veebruar, BNS – Valitsus arutab neljapäeval riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekut lasta vedelkütuse jääk selle valdajal sihtotstarbeliselt lõpuni tarvitada, kui sellelt tasutakse täiendavalt aktsiisi erimärgistatud vedelkütuse ja diislikütuse aktsiisisumma vahe ulatuses

Kehtiva seaduse kohaselt ei ole alates 1. jaanuarist lubatud kasutada erimärgistatud vedelkütust raudteeveol ja laevaliikluses ning alates 1. maist kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks. Pärast nimetatud tähtaegu isiku valdusesse jäänud eriotstarbelise vedelkütuse jäägid tuleb võõrandada kütuse müünud isikule või aktsiisilaopidajale ühe kuu jooksul. Juhul kui füüsilisel isikul on jäänud kütteainena kasutatud vedelkütust alla 100 liitri, võib ta tasuda erimärgistatud vedelkütuse ja diislikütuse aktsiisisumma vahe ja kütuse endale jätta.

Eelnõu leevendab erikütuse jäägi tagasimüügi kohustust ja võimaldab selle asemel tasuda täiendav aktsiis ning kütus sihipäraselt ära kasutada. Endiselt säilib võimalus kõnealune kütus võõrandada selle müünud isikule või aktsiisilaopidajale.

Erimärgistatud vedelkütuse jäägi lõpuni tarvitamise eelduseks on maksu- ja tolliameti informeerimine oma valduses olevatest erimärgistatud kütuste kogustest. Selleks tuleb maksu- ja tolliametile (MTA) esitada aktsiisideklaratsioon. Kui MTA-t ei teavitata oma valduses olevatest erimärgistatud kütustest, ei ole lubatud seda kütust kasutada laevaliikluses, raudteeveol ega kütmiseks, samuti mitte elektri ega soojuse tootmiseks.

Eelnõu jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, sest raudteeveol ja laevaliikluses kasutatava erikütuse jäägi osas tuleb selle sihtotstarbelise lõpuni kasutamise võimaldamiseks osasid sätteid tagasiulatuvalt rakendada alates 1. jaanuarist 2015.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, YYY (Elektri turg). Talleta püsiviide.