Tartu energiamajanduse tegevuskavale tehti 19 muudatusettepanekut

Tartu energiamajanduse tegevuskavale tehti 19 muudatusettepanekut

TALLINN, 26. märts, BNS – Tartu säästva energiamajanduse tegevuskavale 2015-2020 laekus avalikustamise perioodil viielt isikult ja organisatsioonilt kokku 19 ettepanekut muudatuste ja täienduste tegemiseks.

"Tegevuskava koostamise töörühm teeb nüüd linnavalistusele omapoolse ettepaneku nende soovitud muudatuste osas, misjärel linnavalitsus otsustab, millises mahus ettepanekuid arvestatakse ja suunab redigeeritud dokumendi volikogule kinnitamiseks,"ütles Tartu linnavalitsuse projektijuht Jaanus Tamm BNS-ile.

Tamm märkis, et Tartu energiamajanduse tegevuskavast oodatakse enim CO2 emissioonide kokkuhoidu. "Prioriteetideks on kaugjahutusjaama tööle rakendamine Fortumi poolt, samuti rohelise elektri kasutamine tänavavalgustuses, linna hoonetes ja Tartu Veevärgis, tänavavalgustuse üleviimine LED-valgustitele ning tööstus- ja eluhoonete energiatõhususe parandamine," lisas ta.

Tartu linn on otsustanud linna halduses olevad hooned ühendada energiajuhtimissüsteemiga ning seeläbi aastaks 2020 vähendada energiatarbimist 10 protsendi võrra. Linn võttis endale ülesandeks varustada kõik haldusalas olevad hooned elektrienergia, soojusenergia ning vee tarbimise mõõtmiseks kaugloetavate mõõturitega ning "targa maja" tehnoloogiliste lahendustega energia tarbimise juhtimiseks. Andmete analüüsil põhineva tarbimise teadliku juhtimise tulemusena saavutatakse 10 protsendiline energiatarbimise vähenemine.

Tamme sõnul pole energiamajanduse tegevuskava investeeringute suurust praegu võimalik öelda. "Võimalike investeeringute suurust tegevuskava koostamise raames välja ei arvutatud, kuna palju hakkab sõltuma konkreetstest tehnilistest lahendustest," sõnas Tamm.

Tartu linna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2015-2020 projekt on linnavolikogus heaks kiidetud ning see oli avalikul väljapanekul kuni 24. märtsini 2015.

Tallinna toimetus, +372 610 8815,

majandus@bns.ee

Baltic News Service

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, YYY (Elektri turg). Talleta püsiviide.