Tarbijakaitseamet leidis elektrimüüjate lepingutingimustes puudusi

NB! Sama nii sise- kui majandusuudistes.

TALLINN, 22. oktoober, BNS – Tarbijakaitseamet leidis elektrimüüjate avatud turu müügilepingute tingimustes puudusi ning palus ettevõtetel need kõrvaldada.

Seni leitud vajakajäämised on muu hulgas seotud lepingu muutmise ja lõpetamise sätetega, teatas amet. Lõpetamise puhul on peamiseks küsimuseks tähtajaliste lepingute varasema lõpetamise korral tarbijatelt nõutavad leppetrahvid. Kui tarbija ei ole lepingut rikkunud ja teavitab elektrimüüjat soovist leping lõpetada kuu aega ette, ei ole tarbijakaitseameti hinnangul leppetrahvi, lepingu lõpetamise tasu ega muu kompensatsiooni küsimine õiguspärane. Kui elektrimüügilepingud on selle seisukohaga vastuolus, tuleb müüjatel neid muuta.

Lisaks on amet elektrimüüjatelt palunud selgitusi viivismäärade, tasuliste arvete ja meeldetuletuskirjade ning elektri hinnale lisatud marginaalide kohta. Samuti on tarbijakaitseamet seisukohal, et tüüptingimused ja hinnakirjad peaksid tarbija jaoks olema praegusest paremini leitavad.

Amet on lõpule jõudnud Eesti Energia ja 220 Energia avatud turu elektrilepingute analüüsiga. Elektrum Eesti tingimused on läbivaatamisel.

Tarbijad, kes on elektrimüüjatega lepingud praegustel tingimustel sõlminud, ei pea tarbijakaitseameti teatel muretsema. Lepingud kehtivad üldjuhul edasi, tühised võivad olla vaid seadusega vastuollu minevad lepingutingimused. Kogu leping võib tühiseks osutuda vaid siis, kui vastuoluline tingimus oli lepingu sõlmimiseks olulise tähendusega.

Uute turule tulevate elektrimüüjate lepingutingimusi analüüsib amet jooksvalt.

Tallinna toimetus, +372 610 8822, majandus@bns.ee

Baltic News Service

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, Energiaturu avanemine. Talleta püsiviide.