Tallinna linn asutab Tallinna Energiaagentuuri

TALLINN, 6. november, BNS – Kolmapäevasel istungil kavatseb Tallinna linnavalitsus volikogule esitada Tallinna keskkonnaameti hallatava Tallinna Energiaagentuuri asutamise eelnõu.

Tallinna linn liitus 2009. aastal Euroopa Komisjoni algatusega Linnapeade pakt, eesmärgiga võtta kasutusele meetmed Euroopa Liidu kliima- ja energiapaketist tulenevate ülesannete elluviimiseks.

Tallinna Energiaagentuuri töötajad hakkavad juhtima kõiki töid, mis tulenevad linnapeade paktiga võetud kohustuste täitmisest, algatavad ja viivad koostöös linna ametiasutustega ellu välisrahastusega säästva energia projekte, seisab eelnõu seletuskirjas. Kokku on Tallinna Energiaagentuuri koosseisus ette nähtud kaks töökohta.

Esimene samm võiks seletuskirja alusel olla säästva energia infokeskuse rajamine mõnda linnale kuuluvasse ruumi, näiteks Tallinna linnavalitsuse infosaali. “Säästva energia infokeskuses antakse nõu elamute säästliku renoveerimise ja energiakasutamise valdkonnas ning teavet linna ja riigi antavate toetuste kohta. Infokeskus võib nõustada elanikke energiaturu, eelkõige elektrituru uute tingimuste asjus,” seisab seletuskirjas.

Tallinna linn plaanib 2013. aasta eelarvest eraldada Tallinna Energiaagentuuri töö alustamiseks 95 961 eurot.

Linnapeade pakt kohustab Tallinna linna muuhulgas vähendama süsihappegaasi heitkoguseid 2020. aastaks 20 protsendi võrra ning korraldama energeetikapäevi või linnade pakti päevi koostöös Euroopa Komisjoni ja teiste sidusrühmadega, ning teavitama kohalikku meediat korrapäraselt tegevuskavaga seotud arengusuundadest.

Tallinna toimetus, +372 610 8822, majandus@bns.ee

Baltic News Service

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Energiaturu avanemine, Majandus. Talleta püsiviide.