Taastuvenergiatasu langeb kümnendiku võrra – 0,87 sendile kilovatt-tunni kohta

NB! Täiendatud. Sama uudis nii majandus- kui ka siseuudiste lindis.

TALLINN, 30. november, BNS – Eesti elektrisüsteemihalduri Elering koostatud arvestuse kohaselt on järgmise aasta taastuvenergiatasu tarbijatele 0,87 senti kilovatt-tunni kohta, mis on 10 protsenti vähem võrreldes selle aastaga.

Järgmise aasta taastuvenergia tasu suurust mõjutavad biomassi kasutamise toetuse lõppemine 2013. aastast Eesti Energia Narva Elektrijaamadele kuuluvas Balti elektrijaama 11. plokis ja toetatava tuuleenergia toodangu suurenemine, teatas Elering.

Prognoosi kohaselt ulatub taastuvenergiast ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektri maht järgmisel aastal 1278 gigavatt-tunnini. See tähendab, et toetuseks tuleb maksta 65 miljonit eurot.

Taastuvenergiast toodetud elektrienergiale makstavast rahast kulub 43 protsenti tuulest, 38 protsenti biomassist toodetud üle 20-megavatise võimsusega jaamadele ning 19 protsenti muudest allikatest, näiteks hüdroenergiast, prügist ja biogaasist toodetud elektrienergia toetusteks. Tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergiat toetatakse 5,8 miljoni euro ulatuses, teatas Elering.

Tootjate esitatud andmete, statistika ja Eleringi analüüsi põhiselt kasvab toetust saava tuuleenergia kogus 84 protsenti. Toetust saava biomassist toodetud elektri kogus väheneb samas 55 protsenti. Tõhusa koostootmise režiimis toodetud kogused suurenevad 43 protsenti.

Riigikogu menetluses on elektrituruseaduse täiendused, millega on kavas muuta taastuvenergia toetuste suurust ja struktuuri.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles pressiteates, et praegu on 2013. aasta taastuvenergia tasu toodud välja kehtivat seadust järgides.

“Juhul kui seadus muutub ja kehtestatakse uus toetusmehhanism koos elektrituru hinnaga seotud toetuste määradega, arvutab Elering taastuvenergia tasu tarbijatele ümber,” ütles Veskimägi. “Oleme teinud ettepaneku seaduseelnõu täiendamiseks selliselt, et tulevikus oleks võimalus ka aasta sees muuta tarbijatelt kogutava taastuvenergia tasu suurust, pidades silmas taastuvenergia toetuste oluliselt suuremat prognoosimatumast võrreldes tänasega.”

Vastavalt elektrituruseadusele on Elering kohustatud koostama ja avaldama iga aasta 1. detsembriks järgmise aasta taastuvenergia tasu suuruse. Tasu arvestamisel võetakse arvesse tootjate esitatud alusandmete alusel järgmisel aastal taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia prognoositavaid koguseid ning nende toetusteks kuluvat summat, tarbimise prognoosi järgmiseks kalendriaastaks vastavalt eelneva 12 kuu netotarbimisele ning eelnenud 12 kuu jooksul üle- ja alalaekunud summasid.

Taastuvenergia tasu kaudu rahastavad elektritarbijad taastuvelektri tootjatele makstavat toetust ning selle maksjaks on kõik elektrienergia lõpptarbijad Eestis vastavalt nende tarbitud võrguteenuse mahule. Elering toimib makseagentuurina, kogudes tarbijatelt taastuvenergia tasu ja makstes sellest elektritootjatele taastuvenergia toetust vastavalt seaduses sätestatud tingimustele ja toetuse määrale. Taastuvenergia tasule lisandub käibemaks.

Taastuvenergiast toodetud elektrienergia osakaal kogutarbimise suhtes on järgmisel aastal prognoositud 12,6 protsenti. Riigi seatud eesmärk vastavalt elektrituruseaduse kavandatud muudatustele järgmiseks aastaks on 11,3 protsenti. Arvutusse ei ole kaasatud võimalikku Narva elektrijaamades biomassist toodetud elektrienergia kogust.

Tallinna toimetus, +372 610 8822, majandus@bns.ee

Baltic News Service

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, Energiaturu avanemine, Riik. Talleta püsiviide.