Taastuvenergia osakaal Eesti elektritarbimises oli 13,5 protsenti

TALLINN, 31. oktoober, BNS – Taastuvenergiast toodetud elekter moodustas selle aasta kolmandas kvartalis 13,5 protsenti elektrienergia kogutarbimisest Eestis, võrreldes 13 protsendiga aasta tagasi samal ajal.

Eelmise aastaga võrreldes kasvas tänavu kolmandas kvartalis taastuvenergia kogutoodang kuus protsenti 257 gigavatt-tunnini, teatas Elering.

Biomassist ja biogaasist toodetud elektri kogus moodustas kogutoodangust 61 protsenti, tuulest toodetud elektri kogus 37 protsenti ja hüdroenergiast toodetud kogus kaks protsenti. Kasvu toetasid lisandunud tuulepargid, mis suurendasid tuulest toodetud elektrienergia kogust 31 gigavatt-tunni võrra 95 gigavatt-tunnini.

Tuuleelektrijaamu on elektrivõrguga liidetud 258 megavati ulatuses, nendest viimases kvartalis liitus 85,6 megavatti. Eelmises kvartalis liideti elektrivõrguga Paldiskis 45 ja Narvas 39 megavatti ning lisaks 1,5-megavatine tuulepark Sikassaares Saaremaal.

Erinevalt tuuleenergia toodangust toimus kolmandas kvartalis biomassist toodetud taastuvenergia koguse vähenemine 18 gigavatt-tunni võrra 157 gigavatt-tunnini. Selle peamiseks põhjuseks oli biomassi kasutuse vähendamine Balti elektrijaama 11. energiaplokis, märkis Elering.

“Arvestades 2012. aasta seniseid taastuvenergia toodangu mahtusid ja juba teadaolevaid muutusi biomassi kasutamisel, on oluline Eesti taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks sätestada elektrituruseaduse muutmisega õiguslik raamistik,” sõnas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. “See võimaldaks võimalikult paljudel planeeritavatel taastuvelektrijaamadel saada osa täna taastuvenergia subsideerimiseks kulutatavast rahast.”

Ühiskond saaks Veskimäe sõnul õige regulatsiooni korral sama või väiksema raha eest kindlasti oluliselt enam taastuvenergia elektrijaamu, kui neid on täna.

Toetust saanud taastuvenergia kogus oli kolmandas kvartalis mõnevõrra väiksem kogu toodetud taastuvenergia kogusest. Kokku toetati taastuvatest allikatest toodetud elektrienergiat kvartali jooksul 192 gigavatt-tunni ulatuses, võrreldes 204 gigavatt-tunniga aasta tagasi.

Rahalises arvestuses laekus taotlusi taastuvenergia toetuse saamiseks kolmandas kvartalis 10,3 miljoni euro ulatuses. Biomassist toodetud energia osa oli toetuste hulgas 70 protsenti, tuuleenergia osa 28 ja hüdroenergia osa kolm protsenti, teatas Elering.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, Energiaturu avanemine. Talleta püsiviide.