Riigikohus arutab taastuvenergia tasu suuruse õiguspärasust

TALLINN, 17. veebruar, BNS –  Riigikohtu tsiviilkolleegium arutab kohtuasja, mille kohaselt võib praeguse taastuva energia toetamise skeemi järgi  tarbija olla kohustatud maksma liiga suuri taastuva energia tasusid, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kohtuasi sai alguse 2012. aasta märtsis, kui Eesti Energia andis Mati Makkari vastu sisse hagi, millega nõudis temalt 5951-eurose põhivõla, 73-eurose intressi ja 1261 euro suuruse viivise tasumist. 2002. aastast Eest Energia klient olnud Makkar leidis, et tema vastu esitatud nõue on õigusvastane ja vastuolus hea usu põhimõttega.

Tema hinnangul ei olnud Eesti Energial õigust küsida maksegraafiku järgi 23 protsendi suurust intressi, sest võla tasumise kokkulepe on tühine. Seda põhjusel, et tema leping sõlmiti ajal, mil Eesti Energia nautis monopoolset seisundit ja ta ei saanud valida teist elektriettevõtjat.

Lisaks ei olnud tema hinnangul Eesti Energial õigus küsida temalt taastuva energia tasu, sest lepingut selle kohta sõlmitud ei ole. Makkar esitas vastuhagi, sest maksmata arve tõttu oli tema elekter välja lülitatud ja see tähendas tema jaoks ligi 2000-eurost üüritulu kaotust.

Harju maakohtu otsuse kohaselt pidi Makkar Eesti Energiale maksma 7215 eurot. Makkar kaebas otsuse edasi ringkonnakohtusse, mis tema kaebust samuti ei rahuldanud. Ringkonnakohtu otsuse kaebas Makkar edasi riigikohtusse, kus see anti eelmise aasta 27. oktoobril lahendada tsiviilkolleegiumile.

Kolleegiumil tekkis vaidlust arutades kahtlus, et taastuva energia tasu maksmisega võib kaasneda omandipõhiõiguse riive, mis koosmõjus elektrituruseadusega võib olla vastuolus põhiseadusega. "Arvestades asjaolu, et Eestis avanes elektriturg täielikult alates 1. jaanuarist 2013, mis tõi kaasa elektrienergia ja võrguteenuste hüppelise hinnatõusu, on praegusel ajal problemaatiline ka taastuva energia tasu mitteseotus elektrienergia börsihinnaga," seisab määruses.

Kuna taastuva energia allikate kohta ei ole seatud toetuse ülempiiri, võib tarbija olla kohustatud kõrge börsihinna korral maksma põhjendamatult suuri taastuva energia toetusi.

Samal asjaolul alustas riigikogu majanduskomisjon ka elektrituruseaduse muutmist, et määrata taastuvenergia tasu ülempiiriks 93 eurot megavatt-tunnist. Peale Euroopa Komisjoni vastava loa saamist otsustas aga komisjon seada toetuse piir 53 eurole , mistõttu tuli eelnõu teine lugemine katkestada, sest see muudatus vajab Euroopast nõusolekut.

Kohtuvaidluse kõige keerulisema stsenaarium järgi tuleb tootjatel maksta tagasi aastate jooksul saadud taastuva energia toetus, mida näiteks viimase viie aasta jooksul on makstud pea 300 miljoni euro ulatuses.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektri hind, Elektriturg, YYY (Elektri turg). Talleta püsiviide.