Parts: riik ei tee soodustusi põlevkivisektori eelisarendamiseks

TALLINN, 27. september, BNS – Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi hinnangul ei ole riik teinud ega tee soodustusi põlevkivisektori eelisarendamiseks, kuid praeguses olukorras ei ole mõistlik hakata piirama traditsioonilisi, toetust mittevajavaid elektritootmisvõimsusi.
Parts põhjendab seda oma kommentaaris riigikontrolli elektrivarustuse teemalisele auditile sellega, et Euroopa Liidu (EL) üldiseses energiapoltiikas puuduvad praegu üksmeelsed vastused mitmele olulisele küsimusele: kuidas mõjutab euroopa kliima- ja energiapoliitika elluviimine ilma siduva globaalse kokkuleppeta Euroopa Liidu konkurentsivõimet ning majanduskasvu, kuidas tagada taastuvenergia areng olukorras, kus seda toetavad turumehhanismid ei ole reaalselt tööle rakendunud?
“Sellises olukorras oleks Eesti poolt lühinägelik asuda ellu viima energiapoliitikat, mis põhineks traditsiooniliste, toetust mittevajavate elektritootmisvõimsuste piiramises ning nende suuremahulisel asendamisel tänastes turuoludes tegevustoetusi vajate elektrijaamadega või elektrienergia impordiga,” märkis ta.
Ministri hinnangul püüab riigikontroll auditis vastandada taastuvenergia arendamist põlevkivienergeetikale, mis ei ole põhjendamatud: “Eesti riik ei ole teinud ega tee soodustusi põlevkivisektori eelisarendamiseks,” märkis ta. “Riik on viimastel aastatel suunanud taastuvenergia sektori arendamiseks kümneid miljoneid eurosid, taastuvenergia osakaal elektrienergia lõpptarbimises on suurenenud kordades ning jõudis käesoleva aasta esimeses kvartalis 16 protsendini.”
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus nõustus oma kommentaaris riigikontrolli hinnanguga, et põlevkivielektri eelistamine madala hinna ja energiajulgeoleku kaalutlustega ei ole põhjendatud. “Tegelikult on Eestis elektrienergia hind juba praegu kõrgem kui mitmetes teistes EL-i riikides,” märkis ta.
Pentus-Rosimannus lisas, et peale turu täielikku avanemist muutub põlevkivist elektri tootmine muutub üha kallimaks ja perspektiivitumaks, kuna elektri hind hakkab kujunema turul ning tarbijal ei ole enam võimalik osta põlevkivielektrit alla turuhinna.
“Elektritootmise tulevikuvisioonis on endiselt oluline arvestada energiajulgeolekuga, ühekülgne energiaportfell ning tootmise kontsentreeritus ühte piirkonda on täna selged riskid, mitte energiajulgeoleku kindlustajad,” sõnas ta.
Eeltoodu valguses tuleb ministri hinnangul vähendada Eesti sõltuvust kõige saastavamast, heitkoguste ja jäätmete rohkest ning riigiabi vajavast põlevkivielektrist. “Eesti pikaajaline eesmärk peab olema üleminek põlevkivi- ja süsinikuvabale elektritootmisele,” ütles minister.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektri hind, Elektri turg. Talleta püsiviide.