Oktoobris olid nii eksport kui import rekordilised

TALLINN, 11. detsember, BNS – Statistikaameti teatel eksporditi oktoobris Eestist kaupu jooksevhindades 1,1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,3 miljardi euro eest, nii eksport- kui ka importkäive oli rekordiline, samal ajal suurenes aga kaubavahetuse puudujääk.

2012. aasta oktoobris võrreldes eelmise aasta oktoobriga kasvas kaupade eksport Eestist 10 protsenti, import Eestisse aga 21 protsenti. Impordi kiirema kasvu tõttu suurenes oluliselt ka kaubavahetuse puudujääk. Kaubavahetuse puudujääk oli 152 miljonit eurot, mis on ligi viis korda suurem kui mullu oktoobris. Kuises arvestuses oli Eesti kaubavahetuse puudujääk viimati suurem 2010. aasta märtsis, mil see oli 179 miljonit eurot, teatas statistikaamet.

Eestist eksporditi oktoobris enim masinaid ja seadmeid, mille osakaal oli 28 protsenti Eesti koguekspordist, põllumajandussaadusi ja toidukaupu, mille osakaal oli 16 protsenti, ning mineraalseid kütuseid (sealhulgas bensiin, põlevkiviõli, elektrienergia), mille osakaal oli 10 protsenti. Ekspordi suurenemist võrreldes eelmise aasta oktoobriga mõjutas enim masinate ja seadmete väljaveo 28-protsendiline kasv. Oluliselt ehk 62 protsenti kasvas ka põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu, peamiselt teravilja väljavedu. Samal ajal vähenes mineraalsete kütuste väljavedu 26 protsenti.

Oktoobris imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid, mis moodustas 33 protsenti Eesti koguimpordist, mineraalseid kütuseid, mis moodustas 11 protsenti, ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu, mis moodustas 10 protsenti koguimpordist. Võrreldes eelmise aasta oktoobriga suurenes oluliselt ehk 51 protsenti masinate ja seadmete sissevedu. Samas mineraalsete kütuste sissevedu vähenes 22 protsenti.

Eestist eksporditi kaupu kõige rohkem Rootsi, kuhu läks 16 protsenti Eesti koguekspordist, järgnesid Soome 15 protsendiga ja Venemaa 11 protsendiga. Eesti koguekspordi kasvu võrreldes möödunud aasta oktoobriga mõjutas enim väljaveo suurenemine Rootsi ja Saksamaale – kasv vastavalt 37 protsenti ja 50 protsenti. Samas eksport Hollandisse ja USA-sse vähenes. Rootsi eksporditi kõige rohkem elektrilisi seadmeid ja puitu, Soome elektriseadmeid ja mööblit ning Venemaale mehaanilisi seadmeid ja orgaanilisi kemikaale. Eksport Saksamaale kasvas peamiselt teravilja väljaveo suurenemise tõttu.

Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest, kust pärines 13 protsenti Eesti koguimpordist, Rootsist 11 protsenti ja Saksamaalt 10 protsenti. Eesti koguimpordi kasvu mõjutas oluliselt sisseveo suurenemine Norrast (üheksakordne kasv) ja Rootsist (kasv 43 protsenti). Samas import Venemaalt vähenes ligi kolmandiku. Soomest imporditi Eestisse kütuseid ja elektriseadmeid, Rootsist elektriseadmeid ja transpordivahendeid, Saksamaalt transpordivahendeid ja mehaanilisi seadmeid. Norrast suurenes import peamiselt isoleeritud elektrijuhtmete sisseveo suurenemise tõttu.

Võrreldes 2012. aasta septembriga kasvas eksport oktoobris kaks protsenti, import aga 12 protsenti. Eksport suurenes toidukaupade ja põllumajandussaaduste, sealhulgas teravilja väljaveo suurenemise tõttu, import aga masinate ja seadmete sisseveo suurenemise tõttu.

Eesti ettevõtjate ja tarbijate kindlustunnet kajastav majandususaldusindeks nii oktoobris kui ka novembris halvenes. Eurostati andmetel halvenes novembris sama näitaja ka Rootsis, kuid Soomes ja Saksamaal paranes.

Tallinna toimetus, +372 610 8822, majandus@bns.ee

Baltic News Service

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Majandus, Riik. Talleta püsiviide.