Õiguskantsler: aktsiisiseaduse normistik vajab muutmist

TALLINN, 22. oktoober, BNS – Õiguskantsler Indrek Teder kinnitas esmaspäeval riigikogu arupärimisel vajadust muuta aktsiisiseadust ning maksu- ja tolliameti tegevust piiril.

Tederi sõnul ei ole maksu- ja tolliameti rakenduspraktika standardpaagis sissetoodava kütuse maksustamisel alati õiguspärane ning selle võib tingida ka alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse normistiku ebaselgus.

Euroopa Liidu (EL) direktiiv, mille kohaselt on sõiduki standardpaagis sissetoodav mootorikütus aktsiisi- ja käibemaksuvaba, on õiguskantsleri arvates Eesti aktsiisiseadusesse üle võetud küllaltki ebaselgelt.

“Vaadates aktsiisiseaduse regulatsiooni ning maksu- ja tolliameti rakenduspraktikat, ütlen, et selgust osas, millal kohaldub minu sõiduki standardpaagis olevale kütusele maksuvabastus ja millal mitte, ei ole,” ütles Teder.

“Tänane aktsiisiseaduse regulatsioon ja maksu- ja tolliameti praktika võivad kaasa tuua selle, et impordil maksavad makse ka need, kel on Euroopa Liidu õiguse järgi õigus maksuvabastusele, näiteks paar korda kuus oma tarbeks kütust toovad inimesed. Euroopa Liidu õigus nõuab, et piiril rakenduvad maksustamise reeglid oleksid selged ning inimestele oleks tagatud Euroopa Liidu õigusega ette nähtud maksuvabastused. Eesti õigus ja praktika praegu seda ei taga, seega näen ma selles vastuolu,” rääkis õiguskantsler.

Ülemöödunud nädalal saatis Teder rahanduminister Jürgen Ligile ja maksu- ja tolliameti juhile Marek Helmile soovituse olukorra parandamiseks piiril, kuna tema arvates ei ole maksu- ja tolliameti tegevus piiril kooskõlas õiguspärase ja hea halduse tava nõuetega.

Teder soovitas ministril algatada alkoholi-,tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse korrastamiseks eelnõu, et tunnistada kehtetuks kütuse maksustamisel segadust tekitanud sihtkoha kriteerium, mille järgi peab inimene arvestama ja tasuma maksud kütuselt, mida ta ei vaja piirilt sihtkohta sõiduks. Samuti tuleks õiguskantsleri arvates sätestada EL-i õigust ja põhiseadust arvestavad meetmed piiriäärse ebaseadusliku kütuseäriga võitlemiseks.

Maksuhalduril soovitas Teder seadusmuudatuste jõustumiseni loobuda sihtkoha kriteeriumi rakendamisest ning arvestada, et inimene võib EL-i õiguse järgi aeg-ajalt tuua Venemaalt omatarbeks maksuvabalt kütust sõiduki standardses kütusepaagis.

Tallinna toimetus, +372 610 8823, majandus@bns.ee

Baltic News Service

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, Majandus. Talleta püsiviide.