Muutub ebaseaduslikult tarbitud elektri maksumuse hindamise kord

TALLINN, 7. november, BNS – Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks määruse muutmise eelnõu, millega muudetakse ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuse koguse ning maksumuse määramise korda nii, et oleks võimalik esitada reaalsele tekitatud kahjule võimalikult lähedasi kahjunõudeid.

Määruses kehtestatakse lisaks ebaseaduslikult kasutatud võrguteenuste mahu määramise korrale ka ebaseaduslikult kasutatud võrguteenuse maksumuse määramise kord. Seda nõuab 1. juulist jõustunud elektrituruseaduse muudatus.

Määrust täiendatakse punktiga, mille kohaselt saab ettevõtja arvutada ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguseid ja võrguteenuste mahtu ka juhtmete ristlõike pindala alusel. Selline lähenemine võimaldab üheselt selgeks teha, milline kogus elektrienergiat ja võrguteenuseid on juhtme ristlõike pindalast lähtuvalt juhet läbinud.

Samuti muudetakse määrust selliselt, et ühefaasilise ühenduse korral kujuneb juhtme ristlõike pindala ühe ruutmillimeetri läbilaskevõimeks ühes kuus senise 260 kilovatt-tunni asemel 1000 kilovatt-tundi ja kolmefaasilise ühenduse korral senise 780 kilovatt-tunni asemel 3000 kilovatt-tundi. Kehtivas redaktsioonis sätestatud mõõteahelat läbimata tarbitud elektrienergia kogused ja võrguteenuse mahud ei ole piisavad, et määrata ettevõtjale tekitatud tegelik kahju, seisab eelnõu seletuskirjas.

Eelnõu laiendab kuni üheaastast ebaseadusliku tarbimise kestust kõikidele arvestusviisidele. See muudab arvestuse ühetaoliseks ja lihtsamini mõistetavaks. Tarbijal on kergem aru saada ebaseaduslikult tarbitud elektrienergia ja võrguteenuse arvestamise metoodikast, selgub seletuskirjast.

Kehtiva määruse kohaselt kuulub ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia arvutuslikust kogusest mahaarvamisele ebaseadusliku kasutamise perioodil tasutud elektrienergia kogus. Muudatuse kohaselt kuulub mahaarvamisele mõõdetud elektrienergia kogus ja võrguteenuse maht. Kuivõrd tegemist on ebaseaduslikult tarbitud elektrienergia koguse leidmisega, ei oma tähtsust, kas mõõdetud elektrienergia eest on ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkeks tasutud või mitte. Kogus on fikseeritud ning on õige see ebaseadusliku kasutamise koguse leidmisel arvesse võtta, seisab määruse muutmise eelnõu seletuskirjas.

Eelnõu sõnastuse kohaselt kuuluvad elektrienergia ja võrguteenuste ebaseadusliku kasutamise maksumuse arvutamisel kohaldamisele ainult elektrienergia ja võrgutasu põhitariifid. Uues sõnastuses on konkretiseeritud võrgutasude põhitariifide määramise korda. Samuti on täpsustatud elektrienergia põhitariifi kasutamise korda elektrituru avamise kontekstis.

Määruse rakendamisega ei kaasne seletuskirja kohaselt täiendavaid tegevusi, täiendavaid kulusid ega tulusid.

Tallinna toimetus, +372 610 8822, majandus@bns.ee

Baltic News Service

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, Majandus. Talleta püsiviide.