Maksutulu kogunes mullu 10 protsenti rohkem kui aasta varem

TALLINN, 7. jaanuar, BNS – Maksu- ja tolliamet kogus mullu detsembri lõpuks makse 4,7 miljardit eurot ehk 10 protsenti rohkem kui aastal 2011.

Aastaga kasvasid kõikide maksude laekumised ning riigieelarves planeeritust kogunes 2,3 protsendipunkti ehk 107 miljonit eurot rohkem. Rahandusministeeriumi 2012. aasta suveprognoosiga võrreldes oli ülelaekumine 15 miljonit eurot, teatas ministeerium.

Eelmise aasta maksulaekumistest moodustas sotsiaalmaks 40,5 protsenti ehk 1,933 miljardit eurot, käibemaks moodustas 31,3 protsenti ehk 1,494 miljardit eurot. Aktsiiside panus maksulaekumisse oli 16,3 protsenti ehk 776 miljonit eurot, tulumaks moodustas 10,9 protsenti ehk 518,6 miljonit eurot ning muud maksud 1,1 protsenti. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 266,2 miljonit eurot ja juriidilise isiku tulumaksu 252,4 miljonit eurot.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Sven Kirsipuu märkis ministeeriumi teates, et maksude ülelaekumise mõju valitsussektori eelarvepositsioonile on võrreldes ministeeriumi 2012. aasta suveprognoosiga väiksem kui 0,1 protsenti SKP-st.

“Lõpptulemust võib veel mõjutada jaanuari maksulaekumine, sest tekkepõhiselt arvestatakse 2012. aastasse ka 2013. aasta jaanuari sotsiaalmaksu, käibemaksu ja aktsiiside laekumised,” ütles Kirsipuu.

Kõige rohkem ületas eelarves prognoositut käibemaksu laekumine 58 miljoni euroga. Juriidilise isiku tulumaksu laekumine ületas prognoositut 30 miljoni euroga.

Füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumine moodustas 4,8 protsenti ehk 13 miljonit eurot. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist mõjutasid positiivselt lisaks tööturu arengule ka aasta jooksul tehtud tulumaksutagastused ja juurdemääramised. Väiksemaks kujunesid tagastused koolituskuludelt ja kolmanda samba pensionikindlustuse maksetelt. Juurdemääramised seevastu olid oodatust suuremad nii väärtpaberite, metsa raieõiguse kui ka kinnisvara võõrandamisest.

Riigieelarves planeeritule jäid alla ainult tubakaaktsiis 10,7 miljoni euroga ja elektriaktsiis 0,7 miljoni euroga. Tubakaaktsiisi laekumised olid möödunud aasta aasta jooksul ministeeriumi hinnangul siiski võrdlemisi head ja kasv võrreldes eelneva aastaga oli 9,5 protsenti. “Alalaekumise põhjus oli eelkõige oodatust madalam tubakaaktsiisi kogumine 2011. aasta lõpus, mis tähendas madalamat algtaset juba 2012. aasta alguses võrreldes vastu võetud riigieelarvega,” kommenteeris Kirsipuu.

Aasta jooksul kasvasid maksudest kõige kiiremini pakendiaktsiisi, juriidilise isiku tulumaksu ja käibemaksu laekumised. “Kui pakendiaktsiisi laekumise kasv tulenes tõhustatud järelevalvest, siis juriidilise isiku tulumaksu pea 26-protsendiline kasv viitab 2011. aasta tugevatele kasuminumbritele ning positiivsele majanduskonjunktuurile 2012. aastal,” ütles Kirsipuu.

Ettevõtete kasumid kasvasid 2011. aastal ühe miljardi euro võrra, mis võimaldasid oluliselt suuremaid dividendiväljamakseid möödunud aasta jooksul. Ka riigiosalusega äriühingud panustasid positiivselt – tulumaksu laekus 13 miljoni võrra enam kui eelmisel aastal.

Mullu detsembris laekus sotsiaalmaksu 166 miljonit eurot, mis oli kaheksa protsenti rohkem kui aasta varem. Käibemaksu laekumine kahanes samas võrdluses 8,1 protsenti 110,4 miljonile eurole, aktsiiside laekumine kasvas 11 protsenti 67,5 miljonile eurole.

Füüsilise isiku tulumaksu laekus mullu detsembris 30,9 miljonit eurot ehk 14,7 protsenti rohkem kui aasta varem samal ajal, juriidilise isiku tulumaksu laekumine kasvas 77 protsenti 22,2 miljonile eurole.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Majandus, Riik. Talleta püsiviide.