Maksuamet: jätkame piiril ebaseadusliku kütuseveo takistamist

NB! Sama nii sise- kui majandusuudistes.

TALLINN, 11. oktoober, BNS – Maksu- ja tolliamet teatas, et on võitluses ebaseadusliku kütuseveoga järginud kehtivat seadust ning jätkab ärilisel eesmärgil kütust vedavate isikute takistamist seaduse alusel ka edaspidi ning selleks on ametil olemas ka kõik vahendid ja õiguslikud alused.

Ameti hinnangul ei ole õiguskantsler kahtluse alla seadnud ameti õigust takistada ebaseaduslikku kütusevedu ning ärilisel eesmärgil sissetoodud kütust maksustada. Seadus kehtib, kuni seda ei ole kehtetuks tunnistatud ega muudetud ning maksuhaldur on enda teatel seaduse rakendaja. Amet lähtub jätkuvalt kütuseveo takistamisel riskianalüüsist, keskendudes tihedalt piiri ületavate suure paagiga sõidukite kontrollile.

Alates tänavu juunist, mil kütusekontrolli tõhustati, on maksuameti ametnikud kontrollinud ligikaudu ühte protsenti kõigist piiri ületanud sõidukitest. Kontrollidel lähtutakse iga kord konkreetsest riskihinnangust, mille üheks kriteeriumiks on piiriületuse sagedus.

Ameti teatel põhjustasid piirijärjekordi tuhatkond sõidukit, mis ületasid piiri praktiliselt iga päev. Kontrolli tulemusel on septembris piirijärjekorrad vähenenud juuniga võrreldes Narvas 80, Luhamaa piiripunktis kaheksa ja Koidula piiripunktis kaks tundi. Praegu on kõigis piiripunktides järjekorrad praktiliselt kadunud, märkis amet.

Õiguskantsler Indrek Teder saatis neljapäeval rahandusminister Jürgen Ligile ja maksu- ja tolliameti juhile Marek Helmile soovituse olukorra parandamiseks piiril, kuna tema hinnangul ei ole maksu- ja tolliameti tegevus Eesti maanteepiiripunktides Venemaalt sõiduki standardpaagis sissetoodava kütuse maksustamisel kooskõlas õiguspärasuse ja hea halduse tava nõuetega ning seda tuleks muuta, nagu ka aktsiisiseadust.

Teder soovitas ministril algatada alkoholi-,tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse korrastamiseks eelnõu, mille käigus tuleks tunnistada kehtetuks kütuse maksustamisel segadust tekitanud sihtkoha kriteerium ning sätestada Euroopa Liidu (EL) õigust ja põhiseadust arvestavad meetmed piiriäärse ebaseadusliku kütuseäriga võitlemiseks.

Maksuhalduril soovitas Teder seadusmuudatuste jõustumiseni loobuda sihtkoha kriteeriumi rakendamisest ning arvestada, et inimene võib EL-i õiguse järgi aeg-ajalt tuua Venemaalt omatarbeks maksuvabalt kütust. Maksuvabalt võib kütust tuua sõiduki standardses kütusepaagis.

“Asjaolu, et maksu- ja tolliamet jättis aastaid kütusega äritsevatelt inimestelt impordimaksud kogumata, ei õigusta täna maksuvabastuste kohaldamata jätmist neile, kellel on selleks EL-i määruste ja direktiivide järgi õigus,” märkis Teder.

Ühtlasi taunib õiguskantsler maksude arvestamist läbi sihtkoha kriteeriumi. Inimene peab selle kriteeriumi järgi arvestama ja tasuma maksud kütuselt, mida ta ei vaja piirilt sihtkohta sõiduks. Kuna sihtkohast sõltub maksu- ja tolliameti hinnangul maksusumma, venivad tollipunktides vaidlused inimese sõidu sihtkoha ning selle tõendamise üle.

Tederi sõnul nõuab maksu- ja tolliamet inimeselt maksuvabastuse saamiseks Eestist kindla kontrollipunkti kaudu lahkumist, kui väidetav sihtkoht ei asu Eestis. “Ühelgi maksu- ja tolliameti ametnikul ei ole õigust nõuda, et inimene liiguks kütuselt maksuvabastuse saamiseks teatud kindlaid maanteid pidi,” lisas ta. “See oleks vastuolus põhiseaduses sätestatud liikumis- ning tegevusvabadusega.”

Segadused piiril algasid tänavu juunis, mil maksuhaldur muutis oma praktikat sõiduki standardpaagis imporditava kütuse maksustamise osas. Kuni selle ajani ei takistanud amet sõiduki standardpaagis maksuvaba kütuse toomist Venemaalt isegi siis, kui seda tehti mitu korda päevas.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg. Talleta püsiviide.