Majanduskomisjon saatis elektrituruseaduse teisele lugemisele

TALLINN, 5. veebruar, BNS – Riigikogu majanduskomisjon otsustas neljapäeval saata hoolimata mitmetest viimase hetke muudatusettepanekutest elektrituruseaduse teisele lugemisele; Taastuvenergia Koja sõnul ei olnud muutusi huvigruppidele tutvustatud ning need on vastuolus Euroopa Komisjoni riigiabiloaga.

"Majanduskomisjon arutas neljapäeval elektrituruseaduse muudatusi, mis muuhulgas puudutavad taastuvenergiatasude suurust ja üleminekut uuele skeemile. Uue skeemi kohaselt on taastuvenergiatasude suurus seotud elektri turuhinnaga. Mida madalam on turuhind, seda kõrgem on tootjatele makstav dotatsioon. Et kaitsta tarbijaid täiendava hinnatõusu eest, toetas majanduskomisjon tootjatele makstava dotatsioonile ülemise piirmäära kehtestamist," ütles majanduskomisjoni esimees, Reformierakonna liige Arto Aas BNS-ile.

Tema sõnul on kehtestatav ülempiir võrdne tootjatele täna kehtiva dotatsiooni määraga. "Ilma ülempiiri kehtestamata võib tänaste turuhindade juures tekkida olukord, kus kaks kolmandikku tootjate sissetulekust moodustab elektri tarbijatelt kogutav taastuvenergiatasu," ütles ta.

Aas märkis, et komisjoni enamus toetas ka Eesti Energia jaamades puidu põletamise võimaluse taastamist. "Vastavad otsused võib teha Vabariigi Valitsus, kui puidu kasutamine on rahvusvahelise statistikakaubanduse või koostöö raames majanduslikult kasumlik," ütles ta.

"Kuivõrd antud seaduse majanduslikud mõjud on äärmiselt laiaulatuslikud – tootjatele makstav dotatsioon küündib 70 miljoni euroni aastas –, aga eelnõule on veel viimasel hetkel tehtud olulisi muudatusettepanekuid, siis tegi Reformierakond ka ettepaneku teine lugemine katkestada. Katkestamine oleks võimaldanud parandada mõjude analüüsi, teha täiendav kooskõlastuste ring ja puhastada eelnõu juriidilistest puudustest. Paraku ei leidnud see ettepanek teiste fraktsioonide toetust. Eelnõu teine lugemine on riigikogu täiskogus järgmisel kolmapäeval," rääkis Aas.

Taastuvenergiatootjate huvigrupp Eesti Taastuvenergia Koda märkis pressiteate vahendusel, et ühenduse hinnangul ei olnud muudatused eelnevalt komisjonis arutatud, sidusrühmadele tutvustatud ning on vastuolus ka läinud aasta oktoobris Euroopa Komisjoni poolt väljastatud riigiabi loaga.

"Kui kolme aasta eest suruti tootjatele peale kokkulepe, millega olemasolevad tootjad pidid loobuma kehtivast toetusskeemist ning hakkama toetust saama elektrihinna muutumise järgi börsil, siis nüüd on riigikogu veendunud, et kehtiv süsteem on tarbijale ikkagi soodsam," ütles koja juht Rene Tammist pressiteate vahendusel.

"Tootjad on kogu aeg olnud seisukohal, et kehtiv süsteem ongi parim nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele. Riik sai sellele skeemile ka oktoobris 2014 Euroopa Komisjonilt riigiabiloa, kuid nüüd, mil toetusskeemis soovitakse taas muudatusi teha, tuleb uuesti luba taotleda, sest ilma selleta toetusskeemis muudatusi teha ei tohi," lisas ta.

Tammisti hinnangul on otsused seotud valimiskampaaniaga, milles nad osaleda ei soovi. Tema sõnul on taastuvenergia sektori areng viimastel aastatel sisuliselt seiskunud ja uusi alternatiivelektrijaamu hoolimata keerulisest investeerimiskeskkonnast ei rahastata.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektri hind, Elektriturg, YYY (Elektri turg). Talleta püsiviide.