Linnad peavad uue tänavavalgustuse saamiseks lahendama rahaprobleemid

TALLINN, 3. oktoober, BNS – Rahandusminister Jürgen Ligi saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus kirja, et kasutamata saastekvoodi müügist saadava rahaga uue tänavavalgustuse saama pidanud Kuressaare, Keila ja Paide linn peavad selleks kõigepealt oma finantsprobleemid lahendama.

“Üle piirmäära võlakoormusega kohalikud omavalitsused peavad esmalt kõrvaldama finantsprobleemid ja loobuma ülejõu elamisest, enne kui hakkavad tegema uusi investeeringuid,” kirjutab Ligi. Tema sõnul peab selline omavalitsus leidma alternatiivsed lahendused täiendavale projektile omafinantseeringu tagamiseks, mis omakorda suurendab projekti mittelõpetamise riski.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi kehtib praegu kohalikele omavalitsustele 60-protsendilise võlakoormuse piirang. Kuressaare linna võlakoormus oli 2012. aasta esimese kvartali seisuga 67 protsenti ja Paide linnal 105 protsenti, Keila linna võlakoormus koos sõltuvate üksustega oli 2011. aasta lõpu seisuga 163 protsenti, märgib Ligi kirjas.

Ministri hinnangul peavad kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste meetmed, sealhulgas struktuuritoetusest või erinevatest avaliku sektori allikatest rahastatavad meetmed lähtuma sarnastest põhimõtetest, mida toetab valitsus oma programmis. “Teeme ettepaneku koostatavas määruses või sõlmitavas halduslepingus näha ette põhimõte, et töid alustatakse juhul, kui linn kinnitab eelarvestrateegiaga netovõlakoormuse piirmäärast kinnipidamist omaosaluse väljamaksmise ajaks 2014. aasta lõpus,” seisab kirjas.

Valitsus kiitis 13. septembril heaks riigi 10 943 000 kasutamata saastekvoodi müügi Austria riigile, mille eest saavad seitse linna uued energiasäästlikud valgustussüsteemid ja kokku suunatakse tänavavalgustuse uuendamisse kümneid miljoneid eurosid.

Austriaga kokkulepitud tingimuste kohaselt saavad linnade tänavavalgustuse programmis võimaluse osaleda seitse keskmise suurusega linna, mille elanike arv jääb vahemikku 8000–15 000. Nendeks linnadeks on Kuressaare, Valga, Võru, Jõhvi, Haapsalu, Keila ja Paide.

Programmis osalemisel tuleb linnadel katta omafinantseering kümne protsendi ulatuses ning projekti käibemaksu osa. Juhul kui mõni linnadest omafinantseeringu kohustust täita ei suuda või ei täida muid finantseerimisega seotud nõudeid, valitakse programmi ostjaga kokkuleppel uus linn.

Linnade tänavavalgustusprogrammi eesmärgiks on luua linnadele tänapäeva parimaid tehnoloogilisi võimalusi kasutades võimalikult kvaliteetne ja säästlik valgustuslahendus. Energiatarve peaks vähenema selle tehtava programmi tulemusel linnades keskmisel 66 protsenti.

Toetusprogrammi kujundamisel prognoosis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et programmi elluviimisel saavutatakse elektrienergia kokkuhoid ligikaudu viis gigavatt-tundi aastas.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektri turg. Talleta püsiviide.