Konkurentsiamet kinnitas Eleringi võrgutasude tõusu

TALLINN, 25. september, BNS – Konkurentsiamet kinnitas reedel Eesti elektrisüsteemihalduri Eleringi iga-aastase võrgutasude korrektsiooni, mille järgi tõuseb Eleringi keskmine võrgutasu alates järgmise aasta 1. jaanuarist 0,15 senti kilovatt-tunni kohta.
Eleringi hinnangul toob nimetatud muudatus kaasa elektriga seotud kulude suurenemise leibkonnale keskmiselt 40 senti kuus, lähtudes aastas tarbitavast elektrikogusest 2500 kilovatt-tundi ja keskmisest võrgukaost jaotusvõrgus seitse protsenti.
Suurima panuse võrgutasude korrektsiooni annab reguleeritud varade kasv seoses suurte investeeringutega. Võrguteenuse kulusid suurendavad ka kaoenergia regulatsiooni muudatused ja samas vähendavad mitmete muude Eleringi tulude ja kulude muutused. Kaoenergia ja muude tulude-kulude muutused tasakaalustavad üksteist ja seega on võrgutasude põhimõjuriks investeerimistegevus, teatas Elering.
Eleringi suuremad investeerimisprojektid on Estlink 2 merekaabel, avariireservelektrijaam ja Tartu-Viljandi-Sindi 330-kilovoldine elektriliin. Ettevõtte selle ja järgmise aasta investeeringute maht on ligikaudu 270 miljonit eurot.
Vastavalt konkurentsiameti kehtestatud võrgutasude arvutamise metoodikale peab võrguettevõtja esitama igal konkreetsel kolmeaastase tariifiperioodi aastal võrgutasude korrigeerimise taotluse. Korrektsiooni käigus arvestatakse tehtavaid investeeringuid, muutusi elektri ülekandemahtudes, võrgukadusid ja muid elektrisüsteemi juhtimisega seotud tulusid-kulusid.
Eleringi peamine ülesanne on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektri hind. Talleta püsiviide.