Keskkonnaühendused on vastu Sindi paisu hüdrojaamale

NB! Sama nii sise- kui ka majandusuudistes.

TALLINN, 30. oktoober, BNS – Kolm keskkonnaühendust tegid keskkonnaministeeriumile ühispöördumise, millega soovitavad mitte anda AS-ile Raju luba Sindi paisule hüdroelektrijaam ehitada, kirjutab Eesti Päevaleht.

Paisu omanik AS Raju taotleb keskkonnaametilt vee-erikasutusluba, et saaks Sindi paisul hakata elektrienergiat tootma, taastada olemasolev mittetöötav kalatrepp ning lisaks rajada jõe paremkaldale veel uus looduslähedane kalapääs.

“Leiame, et Sindi paisul ei tohiks lubada elektri tootmist, kuna selline tegevus mõjub kahjulikult sealse Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkusele ning mõjutab negatiivselt ala kaitse eesmärki, elektri tootmisega seotud tegevusvariantide puhul pole Pärnu jõe head seisundit võimalik saavutada,” kirjutasid ühispöördumisele allakirjutanud Eesti loodushoiu keskus, Eesti keskkonnaühenduste koda ja Eesti maaülikooli limnoloogiakeskus. “Soovitame Sindi paisu hüdrosõlme rekonstrueerimisel mitte anda luba hüdroelektrijaama ehitamiseks.”

Kalateadlane Jaak Tambets Eesti loodushoiu keskusest tõstis esile, et senised uuringud ja analüüsid lubavad väita, et arendaja poolt Sindi paisul kavandatavatel tegevustel on Pärnu jõele kui üleeuroopalise tähtsusega Natura 2000 loodusalale negatiivne mõju. Tambets sõnas, et halvimal juhul võib see põhjustada Pärnu jõe ainukese allpool Sindi paisu asuva koelmuala hävimise.

AS Raju esindaja Ants Saks sõnas, et keskkonnaühenduse nõudmine on arusaamatu. “Jutt, et kaladele peaks hüdroenergia tootmisel vett vähemaks jääma, on täielik nonsenss,” ütles ta. Saks kinnitas, et kalade üles- ja allavoolu liikumised oleks tagatud kalapääsudega, milles omakorda on tagatud minimaalne kalade sobilik veevool.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, Energiaturu avanemine. Talleta püsiviide.