Järgmise aasta riigieelarve eelnõu läheb esimesele lugemisele

TALLINN, 18. oktoober, BNS – Riigikogu rahanduskomisjon otsustas neljapäevasel istungil saata riigikogu saali esimesele lugemisele 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu.

Riigieelarve eelnõu järgi suurenevad järgmise aasta riigieelarve tulud 2,2 protsenti 7,5 miljardi euroni ja riigieelarve  kulud 1,1 protsenti 7,7 miljardi euroni.

Maksukoormus langeb 2013. aastal 0,6 protsendi võrra 32,6 protsendile, mis on viimase viie aasta madalaim tase. Maksukoormust mõjutavad järgmisel aastal kohustusliku kogumispensioni kõrgemad riigipoolsed sissemaksed omapoolsete maksetega jätkanuile ja töötuskindlustusmakse määrade vähendamine – kindlustatule kaks protsenti ja tööandjale üks protsent.

Tuleva aasta valitsussektori eelarve on tasakaalu lähedal, mis on valitsuse hinnangul märk majanduslikust stabiilsusest ning loob üldise soodsa majanduskeskkonna. 2013. aasta eelarve kava järgi püsib ka järgmisel aastal Eesti võlakoormus Euroopa Liidu madalaimana. Järgmise aasta prognoositav võlakoormus on 12 protsenti sisemajanduse kogutoodangust, Euroopa Liidu keskmine on 83 protsenti.

Järgmise aasta riigieelarve eelnõu on riigikogu saalis esimesel lugemisel järgmise nädala teisipäeval. Muudatusettepanekute tähtajaks määras komisjon 1. novembri.

Rahanduskomisjon suunas riigikogu saali esimesele lugemisele ka alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt hajutatakse järgmiseks aastaks kavandatud sigarettide aktsiisimäära 10-protsendiline tõus kahele aastale, et vähendada määra tõusust tulenevat mõju salaturu kasvule. Tubakaaktsiisi tõstetakse eelnõuga kuus protsenti järgmisel ja ülejärgmisel aastal, et saavutada 2014. aastal jõustuv alammäär Euroopa Liidus.

Samuti suunas komisjon esimesele lugemisele tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, millega maksustatakse Eesti investeerimisfondide Eestis saadud kinnisvaratulu samamoodi välismaiste fondide kinnisvaratuluga. Mõlemad eelnõud lähevad riigikogu saali esimesele lugemisele samuti järgmise nädala teisipäeval.

Tallinna toimetus, +372 610 8822, majandus@bns.ee

Baltic News Service

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, Energiaturu avanemine. Talleta püsiviide.