Euroopa Komisjon esitas tegevuskava energialiidu loomiseks

NB! Täiendatud ja täpsustatud!

BRÜSSEL, 25. veebruar, BNS – Euroopa Komisjon avalikustas kolmapäeval tegevuskava, mis peaks saama aluseks Euroopa energialiidu loomisele.

"See on kahtlemata kõige ambitsioonikam Euroopa energiaprojekt Euroopa Söe- ja Teraseliidu loomisest saadik ning sel on potentsiaali ergutada Euroopa integratsiooniprojekti sama moodi nagu söe- ja teraseliit tegi seda 1950ndatel aastatel," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Ševčovič kolmapäeval Brüsselis plaani tutvustades.

Euroopa Komisjonis energialiidu loomise eest vastutava Ševčoviči sõnul põhineb strateegia neljal põhimõttel: solidaarsuse ja usalduse suurendamisel liikmesriikide vahel, energiavoogude vabal liikumisel sarnaselt teiste Euroopa Liidus sätestatud vabadustega, energiatõhususe suurendamisel ning madala süsinikusisaldusega majanduse loomisel. Lisaks oodatakse strateegialt, et see aitab kaasa Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning sellega konkurentsivõime edendamisele.

Energialiidu eesmärgiks on liikmesriikide energiavõrkude senisest oluliselt tihedam ühendamine ja seadusandluse ühtlustamine ning sellega Euroopa Liidu ühise energiaturu edendamine. See peaks suurendama EL-i energeetilist sõltumatust, tagama suurema varustuskindluse ning samas aitama kaasa Euroopa kliima- ja keskkonnakaitse eesmärkide täitmisele.

Raamkava näeb gaasisektoris ette senise olukorra muutmise, kus mitmed – peamiselt idapoolsed liikmesriigid – sõltusid ainult ühest gaasitarnijast. Selleks nähakse ette tegevusi gaasivõrkude tihedamaks ühendamiseks ning uute LNG terminalide rajamiseks.

Euroopa Komisjoni kliima-ja energiaküsimuste volinik Miguel Arias Canete sõnul vajaks Euroopa Liit seni Austrias ja Hollandis asuvate gaasijaotusjaamade kõrvale lisaks ühte sellist veel Vahemere piirkonda ning teist Kagu-Euroopasse ning samuti tuleks senisest paremini gaasivõrku ühendada juba olemasolevad LNG terminalid.

"Peame kasutama ka võimalust, et kaotada piirangud USA-st pärit LNG-le," ütles Canete kolmapäeval Brüsselis pressikonverentsil.

Euroopa Komisjon ootab liikmesriikidelt suuremat läbipaistvust gaasilepingute sõlmimisel, eeldades, et valitsused annaks infot uute tarnelepingute kohta juba nende ettevalmistamise ajal. Nii saab aidata riikidel saavutada soodsamaid tingimusi, usub Euroopa Komisjon. Praegu sõltub kuue liikmesriigi, sealhulgas Eesti, gaasiimport ühest välistarnijast.

Koos energialiidu loomise strateegiaga avaldas Euroopa Komisjon ka teatise, milles tõi välja meetmed tagamaks kõikide liikmesriikide vahel elektriühendused vähemalt 10 protsendi tasemel installeeritud tootmisvõimsustest aastaks 2020. Eesti kõrvuti veel 11 EL-i liikmesriigiga ei täida praegu ühendatuse nõuet, kuid kui käimasolevad 35 ühendamisprojekti ellu viiakse, ei suudaks seda nõuet täita veel ainult Küpros ja Hispaania. Euroopa Komisjoni hinnangul säästaksid elektritarbijad täielikult integreeritud elektrituru korral aastas 12-40 miljardit eurot.

EL-i energiasektorisse plaanitakse ainuüksi 2020. aastaks investeerida üle triljoni euro.

Kõrvuti energialiidu strateegiaga avaldas Euroopa Komisjon kolmapäeval ka teatise, milles toob välja oma eesmärgid ja tegevused uue ülemaailmse kliimaleppe sõlmimiseks. Globaalne kliimakohtumine toimub tänavu detsembris Pariisis.

Energialiidu loomist peetakse Jean Claude Junckeri juhitud Euroopa Komisjoni üheks tähtsaimaks algatuseks kõrvuti majanduse ergutamise paketi või digitaalse ühisturu käivitamisega.

Ševčoviči kinnitusel ei soovi Euroopa Komisjon energialiidu jõustamiseks Euroopa Liidu alusleppeid muuta. Energia valdkond on praeguste Euroopa Liidu lepingute järgi jagatud pädevuses.

Brüsseli toimetus

Baltic News Service

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, YYY (Elektri turg). Talleta püsiviide.