Erimärgistatud kütuse võib aktsiisi tasudes ära kütta

TALLINN, 19. veebruar, BNS – Riigikogu otsustas neljapäeval 47 poolthäälega, et enne 1. maid 2015 kütmiseks soetatud eriotstarbelise diislikütuse varud võib eramutes ja kortermajades lõpuni tarbida, kui sellelt tasutakse täiendavalt aktsiisi.

Seaduse vastuvõtmise vastu hääletas 16 riigikogu liiget.

Kaugkütjad ja ettevõtted, mis soetasid eriotstarbelise diislikütuse kütmiseks või elektritootmiseks enne 1. maid peavad kütuse 1. juuniks võõrandama või mõõtma kütuse koguse ja maksma eriotstarbelise diislikütuse ja tavalise diislikütuse aktsiisi vahe 282 eurot 1000 liitri kohta.

Seninini kehtinud seaduse kohaselt ei ole alates 1. jaanuarist lubatud kasutada erimärgistatud vedelkütust raudteeveol ja laevaliikluses ning alates 1. maist kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks. Pärast nimetatud tähtaegu isiku valdusesse jäänud eriotstarbelise vedelkütuse jäägid tuleb võõrandada kütuse müünud isikule või aktsiisilaopidajale ühe kuu jooksul. Juhul kui füüsilisel isikul on jäänud kütteainena kasutatud vedelkütust alla 100 liitri, võib ta tasuda erimärgistatud vedelkütuse ja diislikütuse aktsiisisumma vahe ja kütuse endale jätta.

Erimärgistatud vedelkütuse jäägi lõpuni tarvitamise eelduseks on maksu- ja tolliameti informeerimine oma valduses olevatest erimärgistatud kütuste kogustest. Selleks tuleb maksu- ja tolliametile (MTA) esitada aktsiisideklaratsioon. Kui MTA-t ei teavitata oma valduses olevatest erimärgistatud kütustest, ei ole lubatud seda kütust kasutada laevaliikluses, raudteeveol ega kütmiseks, samuti mitte elektri ega soojuse tootmiseks.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, YYY (Elektri turg). Talleta püsiviide.