Eesti Gaas hakkab pakkuma üksnes muutuva hinnaga elektripakette

TALLINN, 29. oktoober, BNS – AS Eesti Gaas pakub tulevast aastast avatud elektriturul eratarbijatele muututuva hinnaga pakette, milles muutub elektri kilovatt-tunni hind igakuiselt vastavalt Nord Pool Spoti börsi kaalutud keskmisele hinnale.

Ettevõte lisab sellele marginaali, mis vaadatakse üle kord aastas ja avalikustatakse 30 päeva enne kehtimahakkamist, teatas Eesti Gaas.

Sõltuvalt tarbimiskohas olevast arvestist rakendab Eesti Gaas paketis kas päeva- ja ööhinda või ööpäevaringselt ühesugust üldhinda. Kahetariifne arvesti või tunniarvesti võimaldab valida päeva- ja ööhinna paketi, ühetariifse arvesti korral saab valida ainult üldhinnaga paketi.

Eesti Gaas määrab hinnagrupi seniste tarbimisandmete alusel. Hinnagrupid on koostatud tarbimiskohtade aastase kogutarbimise järgi: tarbimine kuni 3000 kilovatt-tundi aastas, tarbimine 3000–10 000 kilovatt-tundi aastas ja tarbimine üle 10 000 kilovatt-tunni aastas.

Ühatariifse arvesti puhul kuu keskmisele börsihinnale lisanduv ettevõtte marginaal on kõige väiksema tarbimisgrupi puhul 0,51 eurosenti kilovatt-tunni kohta, keskmise tarbimise puhul 0,44 eurosenti kilovatt-tunni kohta ja suurima tarbimise puhul 0,34 eurosenti kilovatt-tunni kohta. Kahetariifse arvesti puhul kujuneb hind vastavalt kuu keskmisest päeva börsihinnast ning kuu keskmisest ööbörsihinnast, millele lisandub marginaal vastavalt tarbiimise kogusele: 0,40, 0,34 ja 0,26 eurosenti kilovatt-tund.

Juhul, kui tarbimisajalugu on lühem kui aasta, arvestab ettevõte eeldatava aastase tarbimise proportsionaalselt, lähtudes tegelikust tarbimisperioodist. Uute tarbijate korral rakendatakse tüüptarbimisel ja prognoosidel põhinevat eeldatavat tarbimist.

Eesti Gaasi muutuva hinnapaketiga leping on tähtajatu.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, Energiaturu avanemine. Talleta püsiviide.