Eesti Erametsaliit soovib Narvas hakkepuidu põletamise jätkamist

TALLINN, 21. september, BNS – Eesti Erametsaliit saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning AS-le Eesti Energia kirjaliku ettepaneku jätkata biokütuse kasutamist elektrienergia
tootmisel Narvas asuvas Balti elektrijaamas.

Erametsaliit tunneb muret tekkinud olukorra pärast metsasektoris, sest biokütuse kasutamise peatamine Narva jaamas vähendab metsaomanike motivatsiooni oma metsi majandada, teatas liit.

Liidu hinnangul andis 2007. aastal rakendunud riiklik toetusskeem metsaomanikele signaali majandusliku ühistegevuse käivitamiseks suuremas koguses madalakvaliteedilise küttepuidu hankimiseks, et seda
siis suurtarbijatele pikemajaliste lepingute raames tarnida. Suur osa madalakvaliteedilist puitu erametsadest läks just elektrienergia tootmisse Narvas.

Eleringi koostatud taastuvenergiast toodetud elektrienergia aastaprognoosist on poole aastaga täitunud 57 protsenti, sealhulgas tuuleenergia osas vaid 35 protsenti, märkis liit. Liidu teatel võiks
eeldada, et tänavu makstakse tuulest taastuvenergia tootjatele toetusi plaanitust väiksemas ulatuses. Erametsaliit leiab, et võimaliku ülejäägi abil võiks jätkata biokütuse kasutamise toetamist Balti
elektrijaama 11. plokis, et leevendada metsasektoris tekkinud keerulist situatsiooni.

Eesti Erametsaliit on seisukohal, et olukorras, kus jagub piisavalt madalakvaliteedilist ressurssi, ei tohiks piirata sellise puidu kasutamist ka madalama efektiivsusega energiatootjate juures.
Lisaks on väheväärtusliku puidu varumine seotud paljuski üldise raiemahuga ning raieaktiivsuse vähenemine ei toeta ka metsanduse arengukavas seatud eesmärke.

Biokütuse kasutamine Balti elektrijaama 11. plokis lõpetati elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu avalikustamise järel tänavu juulis. Eelnõus sisaldub säte tagasiulatuvalt 2012. aasta alguses
jõustuma kavandatud piirang, mille kohaselt makstaks biomassi energiaallikana kasutavale üle 50-megavatise võimsusega tootmisseadmele taastuvenergia toetust mitte rohkem kui 375 gigavatt-tunni
kalendriaastal toodetud elektrienergia eest.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektri turg. Talleta püsiviide.