Eesti Energia soovib katsetada turba põletamist Balti Elektrijaamas

TALLINN, 17. oktoober, BNS – Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS soovib suurendada Balti Elektrijaama lubatud heitkogust 600 tonnilt aastas 2600 tonnini aastas ning katsetada turba põletamist 11. energiaplokis.

Keskkonnaamet algatas seega ettevõtte keskkonnakompleksloa muutmise. Seadusest tulenevalt vaatab loa andja vähemalt üks kord aastas üle kompleksloa nõuded ja viib läbi käitise kohapealse ülevaatuse ning loaga kehtestatud nõuete kontrolli.

Balti Elektrijaamade puhul leidis amet, et on vajalik algatada loa muutmine vastavalt protokollis olevatele märkustele. Nimelt soovib ettevõte kahest saasteallikast vääveldioksiidi lubatud heitkoguse 600 tonni aastas asemel 2000 tonni aastas rohkem ehk vääveldioksiidi heitkoguseks 2600 tonni aastas.

Eesti Elektrijaama vääveldioksiidi lubatud aastase heitkoguse vähendatud osa 2000 tonni aastas kantakse seega üle Balti Elektrijaama aastase lubatud heitkoguse hulka.

Lisaks soovib ettevõte protokolli kohaselt katsetada turba põletamise võimekust Balti elektrijaama 11. energiaplokis, kuna kaevandustes on turvas põlevkivi peal, mistõttu tuleks põlevkivi kättesaamiseks turvas eemaldada ja ära kasutada. Samuti on turba katsepõletamisega nõustunud keskkonnaamet.

Biokütuse etteande projekteerimisel on ette nähtud freesturba kasutamise võimalus, kuid reaalseid katseid turbaga pole läbi viidud. Ka katlad projekteerinud ja ehitanud firma Foster Wheeler lubab Balti elektrijaama 11. energiaplokis turvast põletada.

Katsed planeeritakse läbi viia 2013.aasta kevadel, mille käigus on plaanis põletatada kuni 5000 tonni freesturvast. Sõltuvalt olukorrast on katsetuste kestvuseks hinnanguliselt planeeritud üks kuni neli päeva. Katseteks vajaliku freesturba tarnib Eesti Energia Kaevandused AS.

Oktoobri alguse kabinetinõupidamisel otsustas valitsus toetada majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi esitatud eelnõud, millega vähendatakse taastuvenergia tasusid alates 1. jaanuarist 2013. Kabinet toetas põhimõtteliselt ka Balti Elektrijaamas 11. energiaplokis taastuvelektri tootmist, kuid seda ulatuses, mis on vajalik riigi 2020. aasta taastuvelektri eesmärkide täitmiseks.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, Energiaturu avanemine. Talleta püsiviide.