Balti elektrisüsteemihaldurid tõhustavad teadusalast koostööd

TALLINN, 12. november, BNS – Eesti, Läti ja Leedu põhivõrguettevõtjad Elering, AST ja Litgrid allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi ühiste teadus- ja arendustegevuse projektide teostamiseks elektrivõrgu planeerimise, elektrisüsteemi juhtimise ning turumodelleerimise valdkondades.

Eleringi teatel soovivad osapooled teha koostööd nii elektri põhivõrgu planeerimise ja juhtimise kui ka energiaturgude modelleerimise osas, kuna need olulised projektid pakuvad huvi kõikidele pooltele. Elektrisüsteemihaldurid tõstsid esile pikaajalise koostöö vajadust elektrituru modelleerimise valdkonnas, kasutades Eleringi poolt juba kasutusele võetud turumudelit Balmorel.

Ühised pingutused turu modelleerimiseks on olulised regionaalse elektrivõrgu planeerimiseks. Muuhulgas puudutab see Balti elektrivõrkude lahti ühendamist Venemaa sünkroontööalast ja liitumist Kesk-Euroopa elektrituru ja sünkroonalaga, teatas Elering.

Euroopa elektrisüsteemihaldurite ühendus ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) on algatanud Euroopa elektrivõrkude arengukava TYNDP (ten-year network development plan) uuendamise.

Euroopa kolmas energiapakett ja elektrituru direktiiv rõhutavad üle-euroopalise teadus- ja arendustegevuse ühise planeerimise vajadust. ENTSO-E moodustas sellest lähtuvalt enda juurde hiljuti teadus- ja arendustegevuse komitee ning uuendab regulaarselt ENTSO-E teadus- ja arendusprojektide tegevuskava.

Balti süsteemihalduritel on selle läbi võimalik parimal moel ühiselt oma huve esindada, teatas Elering.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, Energiaturu avanemine. Talleta püsiviide.