Arukaevu: elektriliinide kasutamistasu kahjustab Balti elektrimüüjaid

TALLINN, 19. september, BNS – Eesti Energia strateegiajuht Jaanus Arukaevu kirjutab ettevõtte blogis, et juuni lõpus muudeti Läti süsteemihalduri algatusel Eesti, Läti ja Venemaa vaheliste elektri
kõrgepingeliinide kasutamise tingimusi, millega piirati Balti riikide turuosaliste õigusi elektriliinide kasutamiseks ja anti eelised Venemaalt elektri importijale Interraole.

Venemaa elektrimüüjale võimaldatakse Arukaevu sõnul Balti riikides elektrit müüa ilma, et ta peaks elektriliinide kasutamise eest tasu maksma. “See annab põhjendamatu eelise väljapool Euroopa Liitu
toodetud elektri müüjatele,” ütles Arukaevu.

“Alates otsuse vastuvõtmisest möödunud kahe ja poole kuuga tekkis Eesti, Läti ja Leedu elektrimüüjatele ülekandeliinide kasutamise eest lisakulu kuus miljonit eurot,” märgib Arukaevu.

Arukaevu kirjutab ettevõtte blogis, et Balti piirkonna 12 suuremat elektrimüüjat tegid sellel nädalal elektrituru olulisemate probleemide kõrvaldamiseks Balti riikide elektrituru järelevalvetele ja
süsteemioperaatoritele kolm olulist ettepanekut.

Elektrimüüjad leiavad oma esimeses ettepanekus, et ülekandetasu küsimine riikidevaheliste ülekandeliinide kasutamise eest vaid kohalikelt elektrimüüjatelt on ebaõiglane ja turgu moonutav ning selline
olukord tuleb likvideerida.

Teises ettepanekus leiavad elektrimüüjad, et Balti elektrituru efektiivsemaks toimimiseks tuleb tulevast aastast ühendada omavahel Balti riikides juba tegutseva Põhjamaade elektribörsi Nord Pool
Spoti hinnapiirkonnad, kuna seeläbi tekiks kolmes riigis ühine elektrihinna arvutus, mis tagaks õiglase elektri hinna kõigile turuosalistele.

“Suureneks elektrihinna prognoositavus, väheneksid riskid, elekter muutuks turuosalistele odavamaks,” kirjutab Arukaevu. Ta lisas, et Balti riikide tänased eraldiseisvad elektriturud on väikesed ja
fragmenteeritud ning eraldatuse maksavad kinni tarbijad kallima hinna kaudu.

Kolmanda ettepaneku kohaselt peab elektriturul olema võimalus tüüpiliste aastaste elektrimüügi lepingute sõlmimisel fikseerida samaks perioodiks ka riikidevahelise ülekandetasu maksumus, mida täna
saab fikseerida maksimaalselt järgmiseks nädalaks.

Ebakõla on Arukaevu sõnul tekkinud vaid administratiivsetel põhjustel ja sellisel moel jätkamiseks ei ole mingit põhjust, sest see tekitab ebamõistlikke kulutusi.

“Täna on turul olukord, kus elektri müüja ei tea elektrit müües, kui palju läheb maksma “kauba” kohaletoimetamine teisest riigist. Balti riikides puuduvad kuu, kvartali ja aastased riikidevahelise
kauplemise instrumendid, mis võtaksid arvesse vajadust tagada keskmise elektritarbija jaoks aastast fikseeritud hinnaga elektrilepingut,” selgitab Arukaevu.

Arukaevu kirjutab, et tegemist on esimese korraga kus Balti elektriturul tegutsevad ettevõtted pöörduvad kõigi kolme riigi järelevalveasutuste poole ühise ettepanekuga teha kiireid muutusi.

Balti elektrituru regulaatorid kohtuvad 20. septembril Riias ja elektrimüüjad ootavad kohtumiselt konkreetseid otsuseid. “Ettepanekute arvestamine vähendaks elektritarnetega seonduvaid kulusid,
suurendaks turu läbipaistvust, muudaks konkureerimise õiglasemaks ja arvestaks rohkem elektritarbijate huvidega,” märgib Arukaevu.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektri hind, Elektri turg. Talleta püsiviide.