Ansip: uue põlevkivikatla ehitamine on ülioluline

TALLINN, 17. oktoober, BNS – Peaminister Andrus Ansip ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et Eesti ei saa loota ainult elektriühendustele ja uue keevkihtkatla ehitamine on ülioluline.

Peaministri sõnul on Eestis siiani kõige odavam toota elektrit põlevkivist, kõik muud tootmisviisid vajavad olulisel määral dotatsiooni, taastuvenergia tasusid.

“Eestit ei saa jätta energiadefitsiiti. Meil peavad olema oma tootmisvõimsusesd. Nendest kaalutlustest lähtudes langetas valitsus täie vastutustunde juures otsuse ehitada kaks uut katelt, õigusega ühe katla ehitusest loobuda, kui me saame energiavajadused katta teistest allikatest, näiteks tuumaelektrijaama baasil,” ütles Ansip.

Tulevast aastast avanevat elektriturgu ning elektrienergia eeldatavat hinnatõusu kommenteerides märkis Ansip, et uuest aastast ees ootav elektrienergia hinna 20-protsendiline tõus ei ole mitte niivõrd tingitud turu avanemisest, kuivõrd sellest, et ka Eesti Energia peab hakkama elektrienergia tootmiseks turult ostma süsinikdioksiidi emissiooni kvoote. Kvoodi ostmise kohustus oleks eletkrienergia hinda tõstnud ka siis, kui turg oleks edasi suletuks jäänud.

Riigikontroll kritiseeris septembris Eesti elektriga varustamise teemalises auditis valitsuse poliitikat toetada uute põlevikivielektrijaamde ehitamist, selleks et energiajulgeoleku ja soodsa elektrihinna tagamiseks toota Eestis vähemalt sama palju elektrit, kui siin tarbitakse.

Riigikontrolli hinnangul ei taga riigi toetusel uute põlevkivielektrijaamade ehitamine Eestile avatud turu tingimustel energiajulgeolekut ega taskukohast elektrihinda tarbijatele ning hoopis olulisem on elektriühenduste loomine naaberriikidega, elektrivõrkude arendamine, vananenud tootmisvõimsuste asendamine konkurentsivõimelistega ja energiasäästmise suurendamine.

Tallinna toimetus, +372 610 8823, majandus@bns.ee

Baltic News Service

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektriturg, Energiaturu avanemine. Talleta püsiviide.