paikesenergia-banner
Päikeseenergia kasutamine on suurepärane võimalus kulude vähendamiseks ja elektrihindade kõikumistest sõltumatuse saavutamiseks. Seda kõike olukorras, kus fossiilsetest kütustest toodetud elektrienergia aina kallineb. Päikeseenergia kasutusvõimalusi on palju, näiteks saab toota elektrit ja vesinikku ning soojendada vett – meie aitame Sul langetada parima otsuse lähtuvalt Sinu vajadustest.

Päikeseenergia eelised

  • Stabiilselt madalad hoolduskulud
  • Päikese kui energiaallika ammendamatus
  • Keskkonnahoid
  • Pikaealisus ja usaldusväärsus
  • Päikesepaneelide paigaldamine ja ümberseadistamine on lihtne

Meie pakutavad päikeseenergia lahendused

Päikeseelekter
Päikesejälgijad
Päikeseküte