Nõusoleku andmine tarbimisandmete pärimiseks andmelaost

Mõningatel juhtudel ei pruugi kasutaja näha Energiaturg.ee iseteeninduses näha tema tarbimise alusel arvutatud personaalseid pakkumisi. Üheks põhjuseks võib olla see, kui meie süsteemi päring Eleringi andmelattu annab veakoodi “NoCustomerAuthorization”, mis andmelao tehnilise toe andmetel tähendab seda, et tarbija on Eleringi andmelaos volituste lehel määranud sätte, mis keelab avatud tarnijatel andmelao infosüsteemist väljaspool juurdepääsu tarbija mõõteandmetele, mistõttu meie süsteemil puudubki õigus tarbija andmeid pärida ning seetõttu pole võimalik ka personaalseid pakkumisi kuvada. Personaalsete elektripakkumiste nägemiseks meie portaali iseteeninduses oleks tarvilik see säte ära muuta.

Järgnevalt anname täpsemad juhised, kuidas andmelaos anda nõusolek tarbija andmete pärimiseks väljaspool Eleringi andmeladu:

Andmeladu1

  • Volitused” lehel valige alammenüü “Volituste lisamine”:

Andmeladu2

  • Liikuge alamlehe alumisse ossa ning märkige linnuke valikusse “Jah – Luban kasutada volitusi, mis on antud väljaspool Andmelao infosüsteemi.” ning vajutage nuppu “Salvesta“:

Andmeladu3

Tegevuse salvestamisega on kasutaja andnud Energiaturg.ee infosüsteemile nõusoleku pärida andmelaost tema tarbimisandmeid, mille alusel saab süsteem arvutada ja kuvada kasutajale personaalseid elektripakkumisi, millega on võimalik ka kohe leping sõlmida.