Kasutustingimused

Energiaturg.ee kasutustingimuste lühikokkuvõte

Energiaturg.ee portaalis pakub teenuseid Energiaturg OÜ. Energiaturg.ee on  sõltumatu energiaportaal, mis pakub Eesti tarbijatele võimalust võrrelda elektrimüüjate elektripakette, valida endale sobiv elektripakett välja ja sõlmida samas ka sobiva elektripaketi kohta leping, samuti saab portaalis elektrilepingut lõpetada. Energiaturg on tarbijate ja elektrimüüjate ühendaja.

Energiaturg saab elektripakettide andmeid nii avalikult kättesaadavatest allikatest (nt elektrimüüjate veebilehed) kui ka Energiaturuga koostöölepingu sõlminud elektrimüüjatelt otse.

Energiaportaalis avaldatud elektripakettide alusel pakuvad elektrimüüjad tarbijatele müügiks üksnes elektrienergiat. Võrguteenuseid elektrimüüjad elektripakettide alusel ei paku. Võrguteenuste kasutamiseks tuleb tarbijal sõlmida võrguettevõtjaga võrguleping.

Energiaportaalis sõlmitud elektrilepingu poolteks on tarbija ja elektrimüüja. Tarbijale elektrimüügi tingimusi reguleerib tarbija ja elektrimüüja vahel sõlmitud elektrileping. Energiaturg ei ole elektrilepingu pooleks ega vastuta elektrilepingu täitmise eest.

Energiaturg ajakohastab avalikel allikatel põhinevaid elektripakette pidevalt, Energiaturuga koostöölepingu sõlminud elektrimüüjad on võtnud endale kohustuse hoida oma elektripakette pidevalt ajakohastena. Koostöölepingu sõlminud elektrimüüjate nimekiri avaldatakse energiaportaalis.

Energiaturg ei ole elektripakettide koostaja ega pakkuja ja seetõttu ei võta Energiaturg endale vastutust selle eest, kui elektrimüüja elektripaketi pakkumisest taganeb.

Energiaturg on turvanõuetele vastav infosüsteem. Energiaturg tagab nii isikuandmete kui tarbimisandmeid töötlemise ja hoidmise vastavalt õigusaktidele. Energiaportaali kasutaja tagab omalt poolt, et tema poolt energiaportaali sisestatud info on
õige, täpne ja ei sisalda viiruseid.

Selleks, et tarbija saaks kasutada energiaportaali teenuseid täismahus on vajalik kas tema nõusolek või volitus andmepäringute tegemiseks kolmandale isikule (andmeladu, elektrimüüjad). Nõusolekute ja volituste sisu, nende andmist ja tagasivõtmist käsitleb pikemalt kasutustingimuste punkt 6.

Energiaturu poolt tarbijale antud soovitused on üksnes tarbijat abistava iseloomuga.
Elektripaketi vastuvõtmise või vastuvõtmata jätmise, elektrilepingu sõlmimise ja lõpetamise otsuse teeb tarbija iseseisvalt ja Energiaturg sellise otsuse eest vastutust endale ei võta.

Energiaportaali sisu on kaitstud Energiaturu intellektuaalse omandi õigustega.

Energiaportaali kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust ning vaidlused lahendatakse Eesti
kohtus.

Kasutustingimuste täisversiooniga saab tutvuda siit.