Haldusteenus

Halduslepingu sõlmimisel määrame hoone teenindamiseks halduri, kes asub objektil ellu viima kliendi otsuseid ja teeb kõik endast sõltuva hallatavate objektide võimalikult efektiivseks majandamiseks sh:

Kinnisvara strateegiline haldamine:

 • Objektide korrashoiu tagamiseks vajalike ettepanekute koostamine koos nende elluviimise kavandamise ja korraldamisega kokkuleppel Tellijaga
 • Kinnisvara säilitamiseks ja kasutamiseks vajalike lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine Täitja nimele eelnevalt Tellijaga kooskõlastades
 • Regulaarse järelevalve korraldamine kinnistu (ehitis ja selle konstruktsioonid, tehnosüsteemid, krunt koos haljastuse ja seal paiknevate rajatistega) tehnilise seisundi ja seal toimuva tegevuse üle

 

Kinnisvara operatiiv-tehniline haldamine:

 • Kinnistu ja selle üksikute konstruktsioonide ning osade (ruumide) regulaarse ülevaatuse korraldamine
 • Järelevalve teostamine kinnistul hooldustöid tegevate firmade üle
 • Ohutusmeetmete tagamine kinnistul
 • Tehnosüsteemide avariide operatiivse lokaliseerimise korraldamine
 • Vajadusel hankekonkursside korraldamine hooldustööde teostamiseks
 • Hooldustööde lepingute sõlmimine (eelnevalt Tellijaga kooskõlastades) ja nende täitmise kontrollimine
 • Kommunaalteenuste ostmisel või vahendamisel lepingute sõlmimine ja nende täitmise kontroll
 • Objektide ruumide kasutajate (rentnike) tellimusel tehtavate väikeremontide ja viimistlustööde korraldamine ning kaasneva järelevalve tagamine vastavalt eelnevalt kooskõlastatud eelarvele ja kokkuleppele
Talleta püsiviide.